Content area

Birger Hesse

7.4.1944-20.3.2019

Forfatter(e)

Lise Borgwardt, Philip Hasbak, Annika Loft Jakobsen Andreas Kjær, Linda M. Kragh, Henrik Larsson, Ian Law, Jann Mortensen, Peter S. Oturai, Rasmus Ripa og Liselotte Højgaard.

Birger Hesse blev født i Stockholm 1944 af danske forældre. Student Øregård Gymnasium 1962, cand.med. Københavns Universitet 1970. Først ansat på Rigshospitalets Medicinsk Afdeling B og Kardiologisk Laboratorium, så speciallægeuddannelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved de klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger, Glostrup og Hvidovre Hospital. Disputats 1990: »Den humane reninregulation, specielt i relation til blodvoluminet og det sympatiske nervesystem«, og samtidig pioner inden for ekkokardiografi, kateterisation og ultralyd.

I 1984 blev Birger vikarierende overlæge på Frederiksborg Amtssygehus’ Klinisk Fysiologisk Afdeling i Hillerød og overlæge fra 1985. I 1990 overlæge på Rigshospitalet. I de knap 30 år Birger har været tilknyttet afdelingen, har Birger udviklet den nukleare kardiologi og PET-scanning, sentinel node til brystcancer og malignt melanom med publikationer, været en afholdt vejleder for forskere fra eget og kliniske specialer og med markant internationalt engagement, specielt i EANM, the European Association of Nuclear Medicine. Lektor ved Københavns Universitet og leder af Instituttet for Klinisk Biokemi, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Radiologi i 1990’erne. Ihærdig indsats med lærebøger: Memo Medica, Klinisk Nuklearmedicin 1984, Klinisk Nuklearmedicin 2011, og Klinisk Fysiologi – en basisbog. Birger Hesse var formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 1987-1991, formand for det Nordiske Selskab for Klinisk Fysiologi og

Nuklearmedicin 1993-1996 og sekretær for EANM med kongres i København 1996. Værdsat opponent ved ph.d.- og disputatsforsvar i Danmark og internationalt og med i bedømmelser og hyppig gæst ved kongresser nationalt og internationalt. Birger har betydet meget for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin og skabt faglig soliditet og fremgang. I 2009 overgik Birger til at være seniorforsker, og i januar 2011 blev han pensioneret, men beholdt kontor på Rigshospitalet og passede forskningsprojekter til det sidste.

Birger var humanist, kunstelsker og et musisk menneske, der spillede flere instrumenter og cello i orkester. Var i 2017 kandidat til kommunalvalget i Gentofte for det Radikale Venstre og medlem af Integrationsrådet i Gentofte Kommune og engageret i Frivillighedshuset.

Vores varmeste tanker og stor tak går til Lene Hesse, gæstfri værtinde i det smukke hjem i Gentofte, privat og efter faglige arrangementer med internationale besøg samt til Birgers to sønner, Ulrik Hesse, der er statistiker i Sundhedsdatastyrelsen, og Dan Hesse, der er speciallæge i endokrinologi og ansat i Novo Nordisk.

Tak til Birger for stor indsats, både fagligt på Rigshospitalet, nationalt og internationalt samt med kunst, musik, et humanistisk engagement og ved glade begivenheder. Lærebøgerne var særligt vigtige, som udtryk for det samvittighedsfulde faglige engagement.