Skip to main content
Mindeord

Christian Brahe Pedersen

Ulrik Pedersen, Troels Bundgaard, Bjarne Jørgensen og Lars Vendelbo Johansen

17.2.1938-26.6.2022

En stor personlighed i dansk otorhinolaryngologi er gået bort.

Christian Brahe Pedersen eller Brahe, som de fleste af os kaldte ham, blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1964 og speciallæge i otorhinolaryngologi i 1971. I 1975 forsvarede han disputatsen »Korttoneaudiometri. Hørefysiologiske, diagnostiske og terapeutiske aspekter ved undersøgelser over den temporale integration af akustisk energi«. Efter basisuddannelse på flere københavnske øre-næse-hals-afdelinger blev Brahe i 1976 udnævnt til overlæge på øre-næse-halsafdelingen på Aarhus Kommunehospital.

I mange år underviste Brahe på specialets A-kurser og var i perioden fra 1979 til 1983 formand for A-kursusledelsen. Fra 1984 til 1989 var han formand for Dansk Otokirurgisk Selskab, der var etableret på hans initiativ. Fra 1991 til 1994 var han formand for Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og halskirurgi. (DSOHH). I perioden fra 1991 til 1999 var Brahe repræsentant for danske universiters øre-næse-hals-afdelinger i European Union of Medical Specialists (UEMS ORL Section).

I 1996 blev Brahe udnævnt til lærestolsprofessor i otorhinolaryngologi på Aarhus Universitet.

Brahe var gennem årene videnskabeligt aktiv, og han publicerede talrige artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter, og han var desuden medforfatter af fagets officielle lærebog. Brahe foretog mange studierejser til store udenlandske centre, og han har afholdt talrige foredrag i ind- og udland.

Brahe var æresmedlem af DSOHH og modtager af Kleins Legat.

Brahes hovedinteresse var den avancerede ørekirurgi. Han var en særdeles rutineret operatør og en god og meget tålmodig læremester for kommende ørekirurger. Han indførte nye metoder ved behandlingen af patienter med otosclerosis i form af nye protesetyper, og Brahe var en af pionererne ved behandlingen af døvfødte og døvblevne med cochlear implantation, en helt ny behandling, der revolutionerede livet for mange døve.

Brahe havde et stort organisatorisk talent, og han var åben for nye strukturer i sygehusbehandlingen blandt andet gennem indførelsen af mere ambulant kirurgi.

Brahe var en venlig og meget behagelig person, der var vellidt blandt alle personalegrupper på afdelingen, han havde humoristisk sans og var altid klar med en god historie. Fritiden brugte Brahe bl.a. på golfbanen og på sin store interesse for medicinens historie. I den forbindelse udgav han flere skrifter og bøger om medicinsk historiske emner herunder en værdsat bog om en af fagets pionerer: Wilhelm Meyer. Brahe var mangeårigt medlem og senere formand for Jysk Medicinsk Historisk Selskab.

De seneste år var desværre præget af svær sygdom, men mindet om en dygtig og behagelig kollega, der har været en betydende personlighed i dansk otorhinolaryngologi står usvækket hos os.

Brahe efterlader sig hustru, tre sønner og ni børnebørn.

Æret være Christian Brahe Pedersens minde.

Kolleganyt