Content area

Christian Carl Eschen

29.10.1950 -15.6.2022
Forfatter(e)

Karen Lisbeth Faarvang og Michael Maagensen

En god ven, en kollega er ikke mere. Christian Eschen er død – og så blev der stille.

Vi lærte Christian at kende, da han efter flere års videreuddannelse i Sverige med henblik på at blive speciallæge i almenmedicin, vendte tilbage til Danmark. Det var på et tidspunkt, hvor det var svært at finde en ledig praksis, så han måtte blive i hospitalsregi. Dette medførte, at karrieren skiftede retning. Han blev grebet af pædiatrien. Han supplerede sin uddannelse i Holbæk og på Rigshospitalet således, at han opnåede autorisation som speciallæge i pædiatri. Efterfølgende blev han overlæge i Holbæk, hvor han fik sit virke inden for neonatalogien.

Han lagde sin sjæl i dette speciale.

Det var ikke et 8-16-job for Christian. Vi har været sammen med ham til utallige sociale engagementer, hvor han blev tilkaldt til afdelingen, for der var brug for ham. Han blev tilkaldt, fordi han var dygtig, han løste de vanskelige opgaver, og han kom altid, når der blev kaldt.

Christian var også fagpolitisk aktiv i mange år bl.a. som amtsreservelægerådsformand i Vestsjællands Amt. Han tog mangen en kamp for yngre lægers arbejdsvilkår, han gjorde det, som med alt andet, med engagement og omhu. Vi har meget at være Christian taknemmelig for.

Han havde også de evner i det private liv. Mange gange har en af os ringet til ham enten om praktiske vanskeligheder eller med spørgsmål af mere social karakter. Og altid stod Christian parat med gode råd og praktisk hjælp.

Christian var ikke nogen stille mand. Han var en person med store armbevægelser, han havde sine meningers mod og mange innovative ideer.

Christian var syg de sidste år, men kun de sidste uger, hvor han var indlagt, lagde det begrænsninger på hans virke.

Christian ville gerne have haft flere år med de mange mennesker han holdt af og de af ham, men da han så, at hans sygdom bragte ham mod døden, var han klar til at dø. Han havde planlagt sin bisættelse til mindste detalje. Han blev båret ud af kirken til »What a wonderful world«, og kørt bort i sin elskede røde bus af sønnerne og børnebørnene til Volbeats: »For evigt« på fuldt blus. Lige i Christians ånd.

Vi vil savne hans nærvær. Han var en ekstra dimension til livet.

Vores tanker går til hans efterladte familie, hustru, børn, bonusbørn og børnebørn. Han kom, han var der, og han vil blive husket. Christian satte spor.