Content area

Christian Carl Eschen

29.10.1950-15.6.2022
Forfatter(e)

Annie Ellermann

på vegne af alt personale på børneafdelingen, Holbæk Sygehus

Christian har igennem en menneskealder arbejdet på børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Først som reservelæge, senere afdelingslæge og til sidst overlæge. Han blev uddannet børnelæge både i Danmark og Sverige i starten af 1990’erne.

Christian var igennem årene med til at udvikle neonatologien på Holbæk Sygehus. Christian var i de tidlige år her på afdelingen med til at udvikle den første transportkuvøse til transport mellem sygehusene. Han har igennem årene arbejdet for at forbedre behandlingen af respiratorisk distress-syndrom ved at være med til at indføre CPAP-behandling og senere surfaktantbehandling. I de senere år var han en meget aktiv kæmper for at få taget ventrikelsekret fra hos de nyfødte til bestemmelse af lungesurfaktantindholdet i fostervand på fødselstidspunket, for at kunne afgøre hvor hurtigt de skulle behandles. Ingen yngre læge har været igennem afdelingen uden at høre Christian sige: »Husk nu ventrikelsekret«.

Christian var i sine yngre dage meget fagpolitisk aktiv. Han var tillidsmand for Yngre Læger og var i mange år formand for Lægekredsforeningen i Vestsjællands Amt.

Christian var dog først og fremmest barnet og forældrenes støtte i svære tider. Han var fantastisk til at tage sig af de mest sårbare familier, både med neonatale børn, men også med de større børn. Børnene og forældrene elskede ham og mange ville meget gerne blive gående i ambulatoriet »bare« for at få kontakten med Christian.

Christian var en fantastisk kollega. Vi vil komme til at savne hans altid positive væsen, store kliniske erfaring og empati. Han var altid villig til at lære fra sig. Når Christian blev bedt om at komme til et dårligt barn, så kom han altid, uanset om han havde bagvagten eller ej, og man kunne være sikker på, at han, uanset tidspunkt på døgnet, tog sig god tid til en snak med forældrene, når barnet var blevet stabilt.

Christian blev pensioneret fra afdelingen i oktober 2021, men fortsatte som censor lige til sin død.

Christian døde alt for tidligt af en svær pneumoni som komplikation til den moderate lungefibrose, der havde plaget ham i mange år.

Vores tanker går til Christians efterladte, hans kone Maj-Britt, hans sønner Jacob og Jesper og ikke mindst hans elskede børnebørn.

Æret være hans minde.