Content area

Christine Krarup Hansen

15.12.1983-11.10.2021
Forfatter(e)

Hanne Christensen, Lasse Willer, Louisa Christensen, Christian Ovesen, Lejla Wassvik, Jacob Marstrand, Lise Korbo, Per Meden, Sverre Rosenbaum, Marie Norsker Folke, Charlotte Starhof, Josefine Grundtvig , på vegne af alle læger i Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Christine er ikke længere hos os og vil blive savnet.

Christine har været tilknyttet Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, i ti år: først i forbindelse med sit kandidatspeciale, siden som ph.d.-studerende, så i introduktionsstilling og sidst i hoveduddannelsesstilling, som hun nu var i den sidste del af.

Hendes ph.d.-studie var en randomiseret sammenligning af CT og MR til selektion af patienter til trombolyse; ingen har endnu forsøgt at gøre hende kunsten efter, måske fordi studiet var neutralt, bortset fra at lægers subjektive beslutningssikkerhed var betydeligt højere ved MR. Ved sin død var hun i gang med at opgøre de sundhedsøkonomiske aspekter, dette skulle være færdiggjort i en periode med forskningsfrihed i november. Hendes første publikation opgjorde sammenhæng mellem scoring af neurologisk sværhedsgrad (NIHSS) og tilstedeværelse af en storkarsokklusion og er aktuelt citeret af 68, hvilket understreger kvaliteten af hendes videnskabelige arbejde fra starten af.

Årets Young Investigator pris fra European Stroke Organisation var dedikeret til Christine ved uddelingen den 23. oktober 2021.

Hendes faglige dygtighed var også bærende i hendes kliniske arbejde. Hun var en læge, der skabte ro ved sin blotte tilstedeværelse. Hun var stilfærdig og privat, men altid med hvor der skete noget, en fremragende oplægsholder, men ikke den, der kæmpede for at få ordet. Hun formåede at gå til benet, både videnskabeligt og når hun fremlagde en patienthistorie. Hun var ambitiøs med sin faglighed, men kendte også godt betydningen af godt nok. Christine var en god kollega, aktiv i arbejdsgrupper, hjælpsom og omsorgsfuld i sin supervision.

Christine ville have modtaget speciallægeautorisation i 2022 og var blevet en fremragende neurolog.

Der var ikke kun neurologi i Christines liv: Hun dansede ballet, kunne gå ubesværet og elegant på stilethæle, når der var fest. Hun vidste, hvor man fandt de bedste kager i København og fik sit hår klippet af én bestemt frisør. Christine rejste verden rundt, fandt særlige smukke steder, og dyrkede yoga i Indien.

Vores tanker går til hendes forældre og søster.

Æret være Christines minde.