Content area

Jens Henning Brøns

24.11.47-17.11.2017

Vores kære, glade og altid positive Jens har forladt os – og denne gang er det endegyldigt. Gennem de sidste år tvang hans sygdom ham gentagne gange i behandling, men hver eneste gang kæmpede han sig, med ukueligt mod, hurtigt tilbage til det daglige arbejde på Røntgenafdelingen, Roskilde Sygehus. Ingen bunke var for høj, og intet problem var uløseligt for Jens.

Jens havde et vidunderligt og smittende godt humør og en rolig, didaktisk professionalisme, som mærkedes, når han underviste og superviserede de yngre læger. Uanset hvilket spørgsmål han fik, og uagtet hvor åbenlyst svaret måtte være, tog Jens sig altid god tid til at forklare, hvad billederne viste. Og dette på en måde, så man altid gik derfra med værdigheden i behold.

Intervention i røntgengennemlysning var hans store passion lige siden starten af 1980'erne, hvor karundersøgelser, myelografier og lymfografier havde stor plads i den radiologiske hverdag. Jens var også en mester til stentanlæggelser i choledochus, ligesom urologien har haft stort gavn af hans håndelag til ureterstentning. Jens har desuden dilateret et utal af stenoserede AV-fistler på patienter i dialyse.

Jens blev overlæge i 1992 og gik på pension den 30. april 2016. Alligevel kunne han ikke holde fingrene fra arbejdet og fortsatte som vores faste konsulent, hvor han sad ved sin pc hjemme hos sin elskede Susan og beskrev masser af røntgenundersøgelser. Indimellem kom han stadig på afdelingen for at assistere de yngre læger med interventionen.

Vi har mistet en vidunderlig og dygtig kollega.

Vores tanker går til Susan og deres børn, svigerbørn og børnebørn.

Kollegerne på Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital