Content area

Jens Johan Strøm

6.6.1944-31.12.2020
Forfatter(e)

Charlotte Strøm

Jens Strøm blev kandidat i 1977 og speciallæge i anæstesiologi i 1985. Den medicinske doktorgrad blev konfereret af Københavns Universitet i 1989 for hans afhandling om akut propoxyphenforgiftning. Jens var en overgang postgraduate fellow ved Universitetssygehuset i Leuven, Belgien, og blev senere overlæge ved sygehuset i Avesta i Dalarna, Sverige. Fra 1991 var han overlæge på det daværende Amtssygehus i Glostrup, og siden blev han specialeansvarlig overlæge i Ribe Amt 2002-2004. Derefter forlod han klinikken for at blive afdelingsleder i Sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands Amt. Her etablerede han bl.a. Læringscenter til Træning af Medicinske Færdigheder samt Akut Kursus for Basislæger i Region Syddanmark. Jens var desuden i en årrække ekstern lektor ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet og lagde i sit professionelle virke stor vægt på faglig formidling og undervisning. Som anæstesiolog brændte han for intensivterapien og bidrog til udarbejdelsen af et internationalt uddannelsesprogram i regi af det europæiske selskab for intensiv medicin. Efter sin pensionering fortsatte Jens med at arbejde som lægekonsulent, og han opretholdt hele livet sin dybe og genuine interesse for det medicinske fagområde.

Fritiden brugte Jens som passioneret sejler, gerne til søs, hvor han nød samværet med Birgit, den store familie og mange gode venner.

Jens var et reflekterende og analytisk menneske med en omhyggelig og stædig tilgang til al problemløsning. Han var også omsorgsfuld og kærlig, fuld af charme og en skøn form for lun, tør humor. Jens var en ægte optimist, og hans positive livssyn og forbilledlige kampgejst bar ham flere gange igennem svær sygdom. Karakteristisk for ham kæmpede han dermed også til det sidste for at overvinde en alvorlig cancer.

Jens vil altid blive husket som det fine, gode menneske, han var.