Content area

Jens Krogh Christoffersen

16.1.1941-2.9.2019

Forfatter(e)

Hans Colstrup, Niels Bækgaard, Anders Holm-Nielsen og Cai Frimodt-Møller

Overlæge Jens Krogh Christoffersen døde for nogle uger siden. Jens tiltrådte som overlæge på Kirurgisk Afdeling H (urologi og karkirurgi) ved Gentofte Hospital i 1985 og indgik i et fortræffeligt samarbejde med nedenstående i de næste 13-14 år. Jens var et energibundt, hjælpsom, morsom og frem for alt sine patienters mand.

Jens’ hovedsynspunkt var, at en læge altid havde det absolutte ansvar for sin patient. Hans motto var: ”Hvis der er en læge, der har ansvar for en patient, er man det 100%; hvis der er to, nøjes de hver med 10%”. Derfor arbejdede han altid for, at de enkelte læger skulle have nær kontakt med de patienter, de var blevet tildelt. Det var vigtigt for Jens, at dette nærhedsprincip skulle gælde for både overlæger og yngre læger. De unge læger kunne til gengæld altid regne med, at Jens ydede dem al den hjælp, som var nødvendig.

Jens var en blændende god kirurg, og der er ingen tvivl om, at mange patienter gennem årene kan takke for, at det netop var ham, der stod med de ofte voldsomme operationer, som karkirurgien byder på. Hans store evner reddede mange menneskers liv og lemmer. Jens var et meget facetteret menneske, hvad der gjorde det til en daglig glæde og fornøjelse at have daglig omgang med ham. Det var et stort tab for kirurgien, da Jens fik en hjerneblødning, der medførte en halvsidig lammelse. Men med den viljestyrke, der var så karakteristisk for ham, fik han stablet et nyt virke på benene. Han arbejdede i næsten 14 år i Patientforsikringen og ydede en betydelig indsats med at registrere tusinder af patientsager. Jens havde sine meninger om, hvad han syntes man kunne forvente af et menneske og en læge.

Han præsenterede os engang for et af sine yndlingsdigte af en af sine yndlingsforfattere. Det var digtet ”If” af Rudyard Kipling, som beskriver, hvordan man bliver en mand, hvis man kan stå modgangen igennem. De sidste strofer i digtet lyder:

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds’ worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that’s in it,

and – which is more – you’ll be a Man, my son!

Det var Jens: en mand!