Content area

Jim Thuesen Pedersen

8.10.1934 – 16.12.2020
Forfatter(e)

Henrik Kirstein Jensen, Helle Bjørn Larsen, Mona Kelm-Hansen, Carl Nielsen, Lene Birket-Smith, Birgitte Folkersen, Ulla Møller Weinreich og Karin Dahl Assing

Jim Thuesen Pedersen havde et langt liv bag sig. Han var barn af en fiskerfamilie i Esbjerg, og her oplevede han besættelsestiden. Som ung var han hjælpelærer på en efterskole, og derefter blev han læge. Som værnepligtig læge var han udstationeret for FN i Gaza. Som en del af sin lægegerning deltog han i en årrække i et hjælpeprojekt for indianerne i den peruvianske del af Amazonas. Dette havde vi unge læger på Lungemedicinsk Afdeling E og Lungeklinikken på Aalborg Sygehus kun ganske fragmentariske oplysninger om, givetvis pga. hans beskedenhed. For os var »Thuesen« først og fremmest læge, administrator, faglig leder, underviser og mentor. Når man havde fået ansættelse ved afdelingen, fik man tilsendt afdelingens Instruksbog ca. to uger inden, at man tiltrådte sin stilling. Den første dag i afdelingen blev man af Thuesen bedt om at møde på hans kontor kl. 10.00, og her fik man en grundig introduktion i lungemedicinske sygdomme. Så var man velforberedt – og dog: Præcision måtte vi også lære, konferencerne var kl. 8.00 og 12.30 og ikke 15 sekunder over.

Som yngre læge havde man stor selvstændighed, en følelse af at være værdsat og en oplevelse af at være en del af organisationen. Thuesen var en formidabel docent, der ikke forspildte en chance i den daglige klinik til at instruere og undervise i såvel lungemedicinske emner som almen sund fornuft. Han kunne ubesværet berette om sine egne tidligere fejl for derved at hindre os i at gentage de samme fadæser. Regulær undervisning fik man også, og hans gennemgang af røntgenbilleder af thorax var legendarisk – men til det måtte man ofre noget af sin fritid og blive i afdelingen to timer efter kl. 15. Afdelingen blev udviklet fra at være en tuberkulosestation til at være en lungemedicinsk specialafdeling, der varetog hele spektret af medicinske lungesygdomme: allergologi, astma, KOL, lungefibrose, tuberkulose, obstruktiv søvnapnø, lungecancer og malignt mesoteliom. Dette var Thuesens fortjeneste, fra han tiltrådte i 1977 og frem. Mange af årene var han endda den eneste overlæge i afdelingen.

Thuesen døde respirationsinsufficient i slutforløbet af en kronisk sygdom på det, der havde været hans tidligere afdeling – ifølge Bente, hans hustru: »hans gamle og kære afdeling«.

Vores tanker går til Bente, hans børn og børnebørn.

Æret være hans minde.