Content area

Jørgen Gliemann

29.9.1937-16.2.2022
Forfatter(e)

Søren Kragh Moestrup, Claus Munck Petersen og Ole Sonne

Jørgen Gliemann er død 84 år gammel efter flere år med Parkinsons sygdom. Han blev som 23-årig cand.med. i 1961 fra Københavns Universitet (1. del ved Aarhus Universitet), men den kliniske karriere blev kort. Efter turnus på Rigshospitalet i 1962 rejste han til USA som forsker ved Rockefeller Institute. Det blev starten på en stor international forskningskarriere i USA, København og Aarhus, hvor han har sat markante aftryk med talrige velciterede artikler inden for især cellemembranforskning. Meget igangværende dansk forskning kan i dag ledes tilbage til hans forskningsmæssige initiativer. I 1965 vendte Gliemann tilbage til Danmark, hvor han fik ansættelser ved Medicinsk Fysiologisk Institut i København, og i 1969 skrev han en meget anset disputats om insulins virkning på fedtceller. Desuden lavede han også avancerede studier af sukkertransport ind i cellen og havde yderligere forskningsophold i USA. I 1979 blev han ansat som professor i Fysiologi ved Aarhus Universitet, og i 1992 rykkede han over gaden og blev professor i Medicinsk Biokemi. Professoratskiftet illustrerede også et markant skifte i forskningsfelt i 1980’erne, hvor hans ekspertise inden for membrantransport nu blev anvendt på studier af endocytosereceptorer, som var blevet et nyt forskningsfelt efter Brown og Goldsteins opdagelse af LDL-receptoren. I samarbejde med nye kollegaer og en række unge forskere, for hvem Gliemann var en forbilledlig mentor, opnåedes en serie gennembrud inden for studier af receptorer for regulering af bl.a. enzymer og fedtpartikler i blod. Hans forskning er fortjent hædret med flere priser, hvor den største var Novo Nordisk Prisen i 2002. En høj grad af integritet, hæderlighed og anerkendelse gav også Gliemann en række tillidsposter inden for forskning, f.eks. som medlem af fakultetsråd, konsistorium, forskningsråd, fonde og udvalg i DK og udlandet.

Ved siden af sin videnskabelige lidenskab havde Gliemann også stor passion for musikken bl.a. sammen med sin nu afdøde hustru Aino, som var pianist og docent ved Aarhus Musikkonservatorium. Gliemann spillede fagot på et professionelt niveau med deltagelse i talrige kammerkoncerter gennem årene. Indimellem var der også bud efter ham og fagotten i Aarhus Symfoniorkester.

Jørgen Gliemann vil af mange blive husket som en stor forsker og mentor med en særegen evne til indlevelse i alt, hvad han foretog sig.

Æret være Jørgens minde.