Content area

Kirsten Marie Vestergaard

23.12.1946-26.12.2020
Forfatter(e)

Tinne Hornstrup og Karen Borgbjerg

Kirsten var født og opvokset i Skjern som den ældste af tre søskende. Hun efterlader sig en bror.

Kirsten blev cand.med. fra Aarhus Universitet i 1974. Derefter var hun i en årrække ansat ved forskellige kirurgiske afdelinger i Aalborg. På Neurokirurgisk Afdeling fik hun øje for folk med hjerne- og nerveskader. En årrække var hun ansat på neurorehabiliteringscentret i Hammel og har også været på paraplegiafdelingen i Viborg. Hun var aldrig karrierebevidst, men altid var hun der for patienten. Hun var pertentlig og omhyggelig med alt, hvad hun foretog sig. Hendes omsorg strakte sig også til kolleger og andre. Desværre betød sygdom, at hun havde en del huller i sine ansættelser og ikke havde kræfter eller lyst til at kæmpe med systemet om plads i karriereræset.

I Kristelig Lægeforenings regi har Kirsten udvist stor trofasthed. Som student var hun aktivt med i medicinerkredsen i Aarhus. Hun var trofast til hospitalssangen – sad ofte ved klaveret. Som ung læge var hun med i KLF’s bestyrelse. Efterfølgende forblev hun trofast deltager i møderne, så langt som helbredet har tilladt hende det. Ligeledes har hun opfordret andre til at være aktivt med i foreningens arbejde, således inviterede hun en udenlandsk stud.med. med til årsmødet, sørgede for transport og betalte for hendes ophold! Kirsten har deltaget i mange nordiske møder. Internationalt har hun deltaget i ICMDA-møder i Davos i Schweiz og i Bangalore i Indien.

Når Kirsten ellers havde det godt, var hun varmt og levende interesseret i sine medmennesker. I Aalborg engagerede hun sig i kirkeligt børnearbejde ud fra Margretekirken. I Aarhus var hun en årrække medlem af menighedsrådet i Skjoldhøj Kirke. Hun var musikalsk og sang en overgang i kor. Kunst havde også hendes interesse. Mange rejser har hun foretaget sammen med folk fra menigheden i Skjoldhøj eller med kulturrejser. Hendes interesse for rejser var baseret på at møde lokale mennesker og høre om deres tilværelse. Kirsten besøgte nogle af de steder, hvor mange danske lægemissionærer har arbejdet – f.eks. Sydindien, Nigeria, og Tanzania.

De seneste år har været præget af sygdom. Lyset i den tid har været familien: Chris og Anette og deres fire børn og børnebørn. Lyset kunne fortsat tændes i Kirstens øjne, når hun fortalte om dem.

I hele hendes liv har hendes tro båret hende.

Ære være Kirstens minde.