Content area

Magnus Petersen

31.10.1956-07.06.2019

Forfatter(e)

På vegne af kolleger på Psykiatrisk Afdeling i Odense

Sonja Rasmussen, Maria Guala, Ulla Agerskov Andersen og Elsebeth Stenager

Praktiserende speciallæge i psykiatri i Odense dr.med. Magnus Petersen er ikke mere iblandt os. Magnus døde af de kvæstelser, han pådrog sig ved et trafikuheld fredag den 7. juni 2019.

Magnus kom til Odense fra Tyskland 1992, efter han havde afsluttet en tysk speciallægeuddannelse. Han blev først blev ansat som førstereservelæge og fra marts 1997 som overlæge. Han havde en solid psykoterapeutisk uddannelse, som han brugte til at tage sig af patienter med personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, både som overlæge i psykoterapeutisk afsnit, på ungdomspsykiatrisk afdeling og i et særligt afsnit for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover var han en meget aktiv part i udviklingen af behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser, en patientgruppe, som han årelangt tog sig af.

Magnus var overordentligt vellidt af alle, både personale og patienter. Hans faglighed, medmenneskelighed, store viden og kreativitet var omfattende, og man kunne altid regne med hjælp fra ham. Mange yngre kolleger har nydt godt af Magnus’ viden om psykoterapi, og han har været en yderst kompetent og vellidt supervisor.

Han forsøgte at finde plads til mennesket i det til tider meget komplekse system, vores sundhedssektor udgør. Han havde stor respekt for sine patienter, og patientinddragelse var for ham en selvfølgelighed. Mange patienter er ham stor tak skyldig for den hjælp, han har givet dem til at komme videre i livet.

Han kommunikative kompetencer blev også brugt i hans universitetsansættelse, hvor Magnus var med til at sætte fokus på læge-patient-kommunikation i lægeuddannelsen og gennem mange år underviste medicinske studenter heri.

Fra 2012 til 2015 var Magnus ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg, men han skiftede igen spor i 2015, hvor han købte en andel af en speciallægepraksis i Odense. Rigtig mange patienter oplevede her Magnus' dygtighed i udredning og behandling af psykiske lidelser, og han var en meget efterspurgt speciallæge.

Magnus' død efterlader et stort savn, selvfølgelig allermest hos hustruen Mette og de to sønner Martin og Christian, som vi sender vore varmeste tanker. Savnet er også stort hos de mange patienter, som han tog sig af, og alle de kolleger, som altid kunne henvende sig til Magnus.

Æret være Magnus' minde.