Content area

Mette Kaas-Hansen

18.08.1962 – 12.05.2022
Forfatter(e)

Susan Arac og Gabriele Berman på vegne af uddannelseslægerne, Øjenklinikken Dronninglund og Øjenklinikken Kennedy Arkaden

Mette blev cand.med. fra Aarhus Universitet i 1991, opnåede speciallægeanerkendelse i oftalmologi i 1999, var herefter ansat på Øjenafdelingen på Århus Kommunehospital og siden Aalborg Sygehus Syd, hvor hun efteruddannede i sig katarakt- og tårevejskirurgi, inden hun slog sig ned som praktiserende øjenlæge i 2004 – et hverv, hun varetog med stor omhu til det sidste trods fremadskridende sygdom.

Mette var ikke blot en fagligt anerkendt øjenlægekollega blandt ligesindede, men i særdeleshed en læremester, mentor og inspirationskilde for uddannelseslæger fagligt, professionelt og menneskeligt. Som øjenlæge under uddannelse kom man under Mettes vinger og blev kyndigt guidet gennem de faglige udfordringer i øjenlægepraksis og støttet i personlig udvikling. At man tillige blev behandlet som en sparringspartner, hvis mening og input havde iboende værdi, vidner om Mettes store tålmodighed og evne til at bringe det bedste frem i enhver.

Alle, der kom i Mettes klinik, blev set og hørt, både patienter, pårørende, personale og uddannelseslæger. Hun var altid bevidst om den enkelte patients perspektiv, og som patientens forkæmper har hun statueret et forbilledligt eksempel på den både kompetente og omsorgsfulde behandler. Driften af klinikken stod diskret i baggrunden, for som erfaren forretningskvinde havde Mette både overskud til og ønske om at kultivere et trygt og givende uddannelsesmiljø, samtidig med at hun egenhændigt skabte en arbejdsplads, som klinikkens personale anskuede som deres andet hjem.

Mette blev belønnet med FAYO-prisen i 2017 for hendes store indsats i uddannelsen af yngre læger. Prisen uddeles af Foreningen af Yngre Oftalmologer til uddannelsesstedet, der har udmærket sig exceptionelt i uddannelsen af yngre læger.

Mettes største glæde i livet var hendes børn, Olivia og Asser, til hvem vore allervarmeste tanker går.

Mettes eftermæle vil leve stærkt videre i hendes 23 uddannelseslæger og hos alle de kollegaer, patienter og samarbejdspartnere, hvis liv berørtes af Mettes stille storsind.

Æret være Mettes minde.