Content area

Mikkel Arnoldi Holm

21.6.1981-11.10.2022
Forfatter(e)

Steen Buch og Nicolai Haase

Vores studiekammerat og gode ven Mikkel Arnoldi Holm blev sidste år ramt af alvorlig kræftsygdom og er nu ulykkeligvis død i en al for ung alder.

Vi lærte Mikkel at kende, da vi sammen startede på medicinstudiet i 2002. Han var den alsidige diplomatsøn og verdensmand, der mestrede de bonede gulve og flere sprog til perfektion, men også den jordnære dreng, som under sin opvækst på landet havde arbejdet som landbrugsmedhjælper og kørt på markveje på sin knallert. Mikkel var dybt humoristisk og excellerede i at kombinere sin diplomatiske korrekthed med stærkt politisk ukorrekte anekdoter og vittigheder.

Også lægegerningen mestrede Mikkel alsidigt. Med glødende ildhu arbejdede han flere år inden for intern medicin i Danmark og almen praksis i Norge, inden han uddannede sig til speciallæge i kirurgisk gastroenterologi i Region Syddanmark. Efter endt speciallægeuddannelse søgte han mod industrien, men bibeholdt sit kliniske virke med vikariater og som læge ved bl.a. motorløb.

Et kendetegn for Mikkel var, at han udfordrede rammerne omkring sig. Således formåede han at få politiets tilladelse til at køre med blå blink på sin sportsvogn, når han blev tilkaldt til ambulancetransporter fra Sønderjylland til Odense. Ligeledes kæmpede han som tillidsmand ihærdigt for at forbedre Yngre Lægers arbejdsvilkår i Region Syddanmark. Han gik imod janteloven og havde svært ved at acceptere, at der kunne blive set skævt til, at han udfordrede de gængse normer.

Udover en dyb fascination af den lægevidenskabelige verden spændte Mikkels passioner bredt fra motorløb i sejt udsmykkede sportsvogne til golf, ski, jagt og fiskeri i naturen. Det var vigtigt for ham at få tilpasset sin hospitalsbehandling, så den flugtede med årets bukkejagt.

Mikkel havde meget stærke bånd til sin familie, der i perioder har været spredt ud i verden. De er efterladt med et stort tomrum uden deres søn, bror, svoger og far. Selv er vi er efterladt med mange gode minder efter 20 års venskab.

Æret være Mikkels minde.