Content area

Niels Tolstrup

28.5.1926-9.6.2020
Forfatter(e)

Gunnar Gregersen

Niels Tolstrup blev kandidat i 1954. Efter en række ansættelser både på flere provinssygehuse, store københavnske afdelinger og et disputatsarbejde om hereditær galaktosæmi blev han i maj 1966 ansat som overlæge på Medicinsk Afdeling i Esbjerg. Centralsygehuset var på daværende tidspunkt i gang med en større udvidelse, og selv påbegyndte han straks at organisere en tidssvarende kardiologisk afdeling.

Jeg selv blev ansat på samme afdeling fem år senere som sideordnet overlæge i 1971 og kom dengang direkte fra en fin universitetsafdeling og havde vel en forestilling om, at nu skulle de i Esbjerg nok opleve, hvordan moderne medicin blev udøvet.

Den opfattelse varede kun få dage. Jeg blev hurtigt klar over, at Niels Tolstrup var yderst kompetent og opdateret og tilmed elsket af både patienter og personale. Han havde en stille humor, var god til at huske patienter og deres små særheder og altid åben for forslag om ændringer og nødvendige tilpasninger. I den lokale presse var der jævnligt taksigelser om god behandling på hans sengeafsnit.

Vi blev hurtigt dus, men på fornavn kom vi aldrig – det lå ligesom ikke rigtigt for; vore fritidsinteresser var meget forskellige. Niels Tolstrup var i hvert fald gennem mange år sammen med sin kone Inger bidt af golfspillet, der lå mig fjernt. Men vi fik et sjældent harmonisk samarbejde om opgaverne på afdelingen, hvilket jeg stadig er ham dybt taknemlig for.

Efter sin fratrædelse i 1991 flyttede Niels Tolstrup til Birkerød, og vi måtte følge hinanden lidt på afstand. Jeg har forstået, at hans kones død nogle år senere var et meget hårdt slag, så han kunne have ønsket sig et bedre otium, der tillige blev præget af demens. Jeg vil mindes ham med dyb veneration og respekt, og jeg ved, at det samme gælder for alle hans tidligere ansatte og medarbejdere i Esbjerg.