Content area

Nina Hau Rasmussen

11.1.1959-8.10.2022
Forfatter(e)

Runa Munkner, Mai Petersson, Anne Grethe Birch Pedersen, Lis Waage Christiansen

En kær ven, en god kollega og en dygtig psykiater er død – uventet og alt for tidligt - i en alder af kun 63 år. Nina døde af følgerne efter et svært uheldigt fald, og hendes ønske om ikke at være til ulejlighed og om at klare problemerne selv bidrog desværre til denne alt for tidlige død.

Senest vi var samlet, få uger inden den tragiske meddelelse om hendes død, talte vi bl.a. om arbejdslivet og om udsigterne til pensionering. Nina tilkendegav meget klart, at hun ikke havde tænkt sig at gå på pension de næste mange år. Hun var glad for sit arbejde, for kontakten med patienterne og udbrød: »Jeg arbejder jo i sådan et dejligt team!«. Det dejlige team er Distriktspsykiatrisk Team Vest på Frederiksberg. Nina levede og åndede for sine patienter; hun kæmpede en daglig kamp for, at hendes patienter skulle have et godt liv. Det var vigtigt for hende, at de vidste, at de havde en tryg base i psykiatrien, og at de ikke blev sluppet, før de følte sig klar til det.

Nina voksede op i Lyngby hos sine forældre og to ældre søstre. Nina uddannede sig til læge på Københavns Universitet og siden til speciallæge i psykiatri. Hun arbejdede på Københavns Amtshospital i Glostrup, på psykiatrisk afdeling i Nykøbing Sjælland og de seneste 15 år i distriktspsykiatrien på Frederiksberg.

Vi var en flok kollegaer, der arbejdede sammen med Nina i 1990’erne på afdeling P, Københavns Amtshospital i Glostrup. Siden dengang har vi mødtes jævnligt til god mad og udveksling om faget, arbejdslivet og meget andet, og vi lærte således Nina godt at kende både fagligt og privat. Vi rejste sammen udenlands og indenlands. Ved siden af sit professionelle liv havde Nina et rigt åndsliv. Nina var interesseret i kulturhistorie, danmarkshistorie, litteratur, filosofi og etiske spørgsmål. Nina var højt begavet, vidende og også et meget musisk menneske, med et vidunderligt og humoristisk blik for livets absurditeter.

Nina var meget knyttet til sine to søstre og sin niece. Vi føler med Vibeke, Bente, Clara og Birgitte i deres store sorg over at have mistet deres søster, moster og veninde. Vi sender også vores tanker til Ninas arbejdsplads, hendes gode kollegaer og de mange patienter, der holdt af Nina og hendes enestående væsen. Nina efterlader et stort savn.

Æret være Nina Hau Rasmussens minde