Content area

Nis Nissen

6.1.1969-3.6.2019

Forfatter(e)

Martin Lind, Anders Boesen, Per Hölmich, Ole Gade Sørensen, Adam Witten og Martin Rathcke

Det var med dyb sorg, at vi modtog meddelelsen om, at vores enestående og gode kollega Nis Nissen var omkommet i et trafikuheld.

Nis blev uddannet læge i 1997 fra Odense Universitetshospital og startede sin karriere som turnuskandidat på Svendborg Sygehus. Senere uddannede han sig på flere fynske hospitalsafdelinger. Han blev optaget som ph.d.-studerende på Odense Universitetshospital, og studiet blev i 2008 afsluttet med en afhandling om betydningen af hoftens geometri for knoglestyrke og risiko for brud på proksimale lårbensknogle. Hans cv omfatter desuden flere artikler i nationale og internationale tidsskrifter.

Nis blev speciallæge i ortopædisk kirurgi i 2011 og arbejdede siden 2012 som speciallæge på Ortopædkirurgisk Afdelings knæsektor i Kolding. I 2015 blev han tildelt SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) nationale fellowship i idrætstraumatologi, hvor han var på besøg på flere danske idrætskirurgiske afdelinger. Nis anførte siden flere gange vigtigheden af erfaringsudveksling og networking som grundlag for at kunne udvikle og dygtiggøre sig indenfor idrætskirurgi.

Nis blev indvalgt i SAKS' bestyrelse i 2014 og fungerede fra 2016 som sekretær i SAKS. Nis var yderst arbejdsom i bestyrelsesarbejdet. I 2015-16 blev han ansat som fagkonsulent i Sundhedsstyrelsen og var den koordinerende person i udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for meniskpatologi. Arbejdet blev færdiggjort i 2016, og dette har siden haft stor betydning for en ensrettet og vidensrelateret behandling af knælidelser i Danmark. Nis arbejdede også i flere år som medlem i korsbåndsdatabasens styregruppe og var en af drivkræfterne i forarbejdet til en database om patellofemoral instabilitet. Nis var herudover med i arbejdet i forbindelse med SAKS-kurser og biannuale fokussymposier.

Nis var en engageret, sympatisk og vellidt kollega. Han har med sin arbejdsindsats sat et solidt aftryk på den fremtidige udvikling indenfor dansk idrætstraumatologi, og han vil blive dybt savnet.

Nis efterlader sin kæreste og to børn. Alle tanker går til Nis' efterladte.

På vegne af SAKS og SAKS' bestyrelse.