Content area

Ole Find Pedersen

25.5.1938-8.3.2020

Forfatter(e)

Ole Hilberg, Flemming Madsen, Martin Miller, Jann Mortensen, Øyvind Omland og Torben Sigsggard

Ole Find døde søndag den 8. marts 2020 efter lang tids invaliderende sygdom. Han var omgivet af sin kone Elisabeth og børnene Hanne, Annemarie og Thorkild. Ole Find blev født på Fyn, hvor han også havde sin opvækst. Han blev cand.med. fra Aarhus Universitet i 1963 og forsvarede sin disputats »The mechanics of the expiration evaluated by a model« ti år efter ved samme universitet.

Efter nogle års hospitalsansættelse i Aarhus, blev Ole Find i 1973 ansat ved Aarhus Universitet, først som lektor ved Fysiologisk Institut. Fra 1982 frem til sin pensionering i 2008 var han ansat ved Hygiejnisk Institut, der senere blev til Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, først som lektor og fra 1990 som docent. I perioden 1985-1989 var Ole Find institutbestyrer, og han sad i en årrække i Fakultetsrådet.

Respirationsfysiologi og særligt respirationsmekanik var Ole Finds forskningsinteresse sammen med næsens fysiologi. Inden for disse områder har Ole Find ydet stor undervisningsindsats og ydet væsentlige videnskabelige bidrag, noget han også har, når det drejer sig om standardisering af lunge- og næsefunktionstest. Ole Find var en meget internationalt orienteret forsker med kontakter i en række lande, primært som følge af gæsteforskerophold i USA, Tyskland, Holland, England, Australien og Japan. Han evnede at fastholde disse videnskabelige kontakter over mange år. Ole Find var medlem af flere task forces udgået fra Det Europæiske Lungemedicinske Selskab (ERS) og det Amerikanske (ATS) inden for standardisering af lungefunktions- og peak flow-test. Han var et centralt medlem af »Flow Volume Underworld«, et uautoriseret, men prestigefyldt videnskabeligt selskab af fremtrædende lungefysiologer fra hele verden.

I den videnskabelige proces havde Ole Find en god evne til at stille de vigtige kritiske spørgsmål.

Og han var en indædt forkæmper for den videnskabelige sandhed – ingen slinger i valsen. For os, der har haft ham som vejleder, var han en fantastisk mentor – men ikke en, der var nem at overbevise, hvis ens egne argumenter for ham var på et overfladisk niveau.

Ole Find var ikke uden poetiske evner, og under en diskussion i »Flow Volume Underworld« om elastisk recoil og muskeltonus forfattede han denne limerick:

»Taking a breath is nothing compared to

Taking a breath that really comes through

It relieves the strain that causes the pain

of not being able to«

Æret være Ole Finds minde.