Content area

Poul Jørgen Ranløv

28.12.1933-1.8.2020
Forfatter(e)

Stig Haunsø, Helmer Ring Larsen, Søren Kiilerich, Ove Schaffalitzky de Muckadell

Poul Jørgen blev læge fra Københavns Universitet i 1960 og forsvarede i 1968 sin afhandling om sygdommen amyloidose, som han fastholdt interessen for i hele sin karriere. Han opnåede speciallægeanerkendelse i intern medicin og grenspecialet medicinsk gastroenterologi. I en meget lang årrække var han administrerende overlæge ved Medicinsk Afdeling B på Hillerød Sygehus. Sammen med overlægekolleger med speciale i kardiologi, reumatologi og lungemedicin var han medvirkende til at skabe et fagligt og videnskabeligt miljø, som gjorde afdelingen berømt i hovedstadsområdet, og som uddannelsesmæssigt tiltrak de fremmeste yngre kolleger på deres vej til slutstillinger. Det blev en kendt jargon »vi skal lige omkring afdeling B i Hillerød«.

Poul Jørgen var en klassisk akademiker, der var ufatteligt vidende om alt omkring ham. Han var venlig med stor empati for sine patienter, men han var også klar over sit eget værd og ved afdelingskonferencerne ikke altid tolerant over for, hvad han anså som vrøvl. Poul Jørgen var loyal over for sit personale, og hans dag startede med en kop kaffe på sekretariatet, som var afdelingens maskinrum og samlingssted. Studenter og yngre kollegaer satte stor pris på hans undervisning, og han var en eftertragtet censor ved den medicinske embedseksamen.

Siden sine unge år var han en skarp kritiker af sin samtid. I studietiden var han satiretegner på det legendariske studentertidsskrift Bugpressen. Han var i de seneste år en ivrig samfundsdebattør, der i sine talrige kronikker, læserbreve og debatindlæg med stort vid og humor kunne spidde systemets svagheder.

Når han ikke arbejdede ved sin pc, var han et udemenneske, der gik op i laksefiskeri, jagt og sejlsport i sin Knarr-båd.

Poul Jørgen efterlader sig hustruen Inger, som han var gift med i mere end 60 år, fire børn og mange børnebørn.

Æret være Poul Jørgen Ranløvs minde.