Content area

Poul Ølholm Larsen

12.3.1944-3.8.2021
Forfatter(e)

Peter Andersen, Peter Bjerring, Peter Wendelboe og Finn Kjær Jacobsen

Poul Ølholm Larsen, speciallæge i dermato-venerologi, er død 77 år gammel.

Poul Ølholm Larsen (PØ) voksede op i Aars og blev student fra Vesthimmerlands Gymnasium i 1963. Efter det medicinske studium ved Aarhus Universitet uddannede PØ sig til speciallæge i dermato-venerologi med hoveduddannelse ved de dermato-venerologiske afdelinger i Odense og på Marselisborg Hospital. Efter uddannelsen var PØ gennem et år ansat som overlæge ved hudafdelingen i Tromsø.

1980 købte PØ hudlægepraksis i Aarhus, som han drev gennem 27 år frem til 2008 sammen med sin hustru Bodil som et fast anker i receptionen. Det var en velestimeret praksis afholdt af patienter og respekteret blandt de praktiserende læger. PØ var kendt for sin store dermatologiske viden og erfaring og var en ofte brugt underviser for yngre hudlæger, områdets praktiserende læger og på Dansk Dermatologisk Selskabs efteruddannelsesmøder. Hvis PØ ikke selv var underviser, var det sikkert, at han bød ind med relevante kommentarer til de diskuterede emner. PØ var lidenskabeligt interesseret i sit fag og holdt sig konstant opdateret, men nye tiltag blev ikke automatisk og ukritisk taget i brug.

Som praktiserende kolleger mødtes »Byens hudlæger« på månedlig basis efter arbejdstid på Patologisk Institut til konference med overlæge Helmer Søgård til diskussion på baggrund af fremsendte sygehistorier og kliniske fotos, ofte suppleret med den opdaterede litteratur.

Ud over det skarpt faglige indhold var møderne et vigtigt forum for diskussion af socialt faglige emner og for, hvad der i tiden rørte sig inden for specialet, og der blev planlagt og aftalt inspirerende fælles rejser til møder og kongresser i ind- og udland.

De faglige møder skabte en naturlig baggrund for private aktiviteter ud over dermatologien. En væsentlig inspiration var PØ’s store interesse for botanik, ornitologi og gastronomi dyrket med samme grundighed og generøsitet som dermatologien med deling af viden med venner.

Tabet af PØ kom brat og uventet i et accelererende forløb af alvorlig sygdom. Vores tanker går til familien. I alle Pouls relationer vil han være savnet.