Content area

Per Sejrsen

5.1.1932-5.10.2021
Forfatter(e)

Mette Midttun og Annette Orth

Per sov stille ind den 5. oktober 2021 i sit dejlige hjem ved Roskilde Fjord. Han blev født i Århus, men kom til Roskilde allerede som toårig, da hans far blev overlæge på Sct. Maria Hospitalet. Per blev læge i 1958, og efter nogle års ansættelse i klinikken, bl.a. på afsnit for brandsår på Københavns Kommunehospital, fik han ansættelse ved Københavns Universitet, Medicinsk Fysiologisk Institut. Der udviklede han sin første målemetode, 133-Xenon udvaskningsmetoden til måling af hudens blodgennemstrømningshastighed, som blev emnet for hans disputats i 1971. Efterfølgende kom der flere målemetoder til – 30 i alt, og sidst men ikke mindst varmeudvaskningsmetoden, hvor apparat og målemetode blev patenteret i Europa og USA i 2001. Metoderne tiltrak talrige læger og studenter, der passerede gennem hans laboratorium, og det resulterede bl.a. i 22 disputatser eller ph.d.er. Per opponerede ved 30 disputatser og har desuden bidraget med mange lærebogskapitler og andre publikationer. Per var også medvirkende til, at der for alvor kom gang i fysioterapiforskningen.

Per var en eminent formidler, kunne altid ryste et par anekdoter ud af ærmet, og hans store engagement i alt, hvad han foretog sig, smittede altid. Per gik gerne i brechen for sine venner, forventede det samme til gengæld og tolererede i øvrigt ingen form for urent trav. Han var usædvanligt kreativ og brugte ofte ledige stunder på at flette måtter, lave skulpturer, smykker, skrive digte og samle svampe mv. Svampene havde vi stor fornøjelse af, når han lavede svampestuvning over bunsenbrænderen i vores laboratorium, fordi noget skulle fejres. Han var en passioneret sejler, og ferierne gik oftest »ud af Roskilde Fjord og til højre«. Per var meget stolt af sin familie. Hustruen Lone, døtrene Annette og Birgitte og de fire børnebørn betød alt for ham. Desværre måtte han tilbringe de fire sidste år alene uden sin Lone, som han havde kendt siden gymnasietiden, men kort før sin død oplevede Per den store glæde at blive oldefar til lille Asker.

Om forskningens væsen

Fantasi bringer os fra alt det vi ved

til hypoteser om det vi ikke ved.

Opgaven er så at falsificere

de hypoteser som ikke kan bære.

Er en hypotese trods test i live

så er intet bevist, kun hypotese.

Med en dobbelt benægtelse udtrykkes

hypotesen kan ikke udelukkes.

Per Sejrsen

Æret være hans minde.