Content area

Simon Andreasen

18.4.1985-28.2.2020
Forfatter(e)

Preben Homøe, Steffen Heegaard og Irene Wessel

Vi har mistet Simon i en al for ung alder. Vi lærte Simon at kende, da han allerede på 1. semester henvendte sig, fordi han gerne ville forske og være øre-næse-hals-læge. Samarbejdet begyndte efter eksamen i videnskabsteori med en bacheloropgave, som var en litteraturgennemgang om molekylærbiologisk viden indenfor spytkirteltumorer. Vi savnede 13-tallet. Dette skabte grundlag for Simons videre forskning. Simon var et stortalent og det er tragisk, at Simon ikke fik mulighed for at fortsætte sin allerede imponerende karriere. Simon har siden 2015 publiceret 37 artikler i højt estimerede internationale tidsskrifter. Forskningen spændte vidt over morfologi, laser-capture, in situ-hybridisering, signalveje, microRNA, genprofiler, fusioner og mutationer, men også epidemiologi. Denne utrolige arbejdsindsats inddrog weekender og nætter og medførte imponerende resultater og skaffede internationale samarbejdspartnere. Simon formåede at formidle sine resultater, gjorde kompleks til simpleks og vandt flere priser.

Simon var en formidabel fundraiser. Efter embedseksamen begyndte Simon i et ph.d.-forløb ved Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital, men beholdt sin nære kontakt med Patologiafdelingen ved Rigshospitalet. Simon besad fantastiske samarbejdsevner og formåede at indhente præparater fra hele landet bl.a. ved selv at rejse rundt, fremfinde, udskære og præparere. På den måde skaffede Simon et fantastisk hidtil uset materiale.

Efter ph.d.-forsvar i juni 2018 så trak klinikken. Simon blev gift med sin Caroline og kort efter fortalte Simon stolt, at han skulle være far. Alt gik godt indtil Simon i november 2018 blev ramt af metastaserende tyktarmskræft. Derfor nåede Simon ikke at afprøve ØNH-faget, som ellers var planen siden begyndelsen på studiet.

Simon gennemgik sit sygdomsforløb med stor værdighed og formåede at fortsætte sin forskning og igangsætte nye projekter med sine samarbejdspartnere. Vi vil gøre alt for at videreføre disse og leve op til de høje krav om sublim kvalitet, som Simon altid efterstræbte.

Livet synes meningsløst, når et så ungt menneske på vej til sin bedste livsperiode både familie- og arbejdsmæssigt frarøves sine muligheder, men et er sikkert: Vi, der lærte Simon at kende, er dybt taknemmelige herfor. Tankerne går til Caroline, Lisbeth og lille Walter.

Æret være Simons minde.