Content area

Morten Schmidt

Lektor og læge Morten Schmidt fra Aarhus Universitet er dette års modtager af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets talentpris, Skou-prisen. Med prisen følger 100.000 kr., som er øremærket forskning.  

Morten Schmidt er ansat på Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital og på Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA) på Aarhus Universitet, hvor han forsker i hjerte-kar-sygdomme. Han har bl.a. undersøgt de hjerte-kar-mæssige bivirkninger ved smertestillende medicin.

Kilde: health.au.dk/om-health/nyheder-og-arrangementer

Foto: Simon Byrial Fischel, AU Health.

Dato: