Content area

Morten Sodemann

Overlæge, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Morten Sodemann er dette års modtager af Folkesundhedsprisen. Morten Sodemann får prisen for sin indsats under COVID-19-pandemien og sin mangeårige indsats for lighed i sundhedsvæsenet. 

Det er Dansk Selskab for Folkesundhed, der hvert år uddeler prisen til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats indenfor folkesundheden.

Kilde: sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund

Foto: Fouzi Abdelrazik 

Dato: