Content area

Ole Graumann

Overlæge, ph.d. Ole Graumann tilræder d. som professor i radiologi og forskningsleder for området ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Ole graumann vil fortsætte som specialeansvarlig overlæge på radiologisk Afdeling, OUH, og som forskningsleder for Radiologiske Forsknings- og Innovationsenhed (UNIFY), Klinisk Institut, SDU.

Kilde: Syddansk Universitet 

Foto: Bax Lindhard 

Dato: