Content area

Speciallæge Heinrich Kopps Legat, 2020

Speciallæge Heinrich Kopps Legat har for 2020 uddelt forskningsstøtte til fire læger, der hver har modtaget 50.000 kr. i støtte til deres forskningsprojekter. Støtten ydes til sundhedsfaglige forskningsprojekter, der udgår fra Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Aalborg samt Aalborg Universitetet.

Følgende har modtaget støtte fra legatet:

Afdelingslæge, klinisk lektor Christian Sander Danstrup: DNA-forandringer i hoved-hals-kræft – opsporing og tidlig diagnose ved brug af biomarkører.

Læge, ph.d.-studerende Eva Futtrup Maksten: Senfølger efter behandling for kræft i blodsystemet: tidlig opsporing af neuropati og kognitiv reduktion.

Reservelæge, ph.d.-studerende Kristina Thorsteinsson: Bydende vandladningstrang og ufrivillig vandladning blandt børn – skyldes det øget aktivitet i hjernen med manglende blærekontrol til følge?

Forskningsassistent Lasse Mayland Nielsen: Tidlig opsporing af hjerterytmeforstyrrelser hos børn og unge med diabetes type 1.

Dato: 
Mandag, 25. januar 2021