Content area

Svenn Sørvin

Svenn Sørvin fylder 90 år den 18. februar. Svenn var praktiserende læge i Ebberup gennem 35 år med stort enga­gement, høj faglighed og medmenneskelig indlevelse.Vi er mange, der glædes over hans altid afvæbnende ­humor og store vid.

Dato: 
Torsdag, 18. februar 2021