Content area

Tor Skibsted Clemmensen

Titel: Cardiac allograft vasculopathy after heart transplantation - Functional implications and monitoring by invasive and non-invasive imaging modalities

Dato: fredag den 15. oktober 2021, kl. 14.00-16.00

Sted: Auditorium 424, Institut for Biomedicin, bygning 1231, Wilh. Meyers Allé, Universitetsparken

Online deltagelse: link til møde 

Opponenter: Kristina Haugaa (NO) og Finn Gustafsson

Formand for bedømmelsesudvalg: Niels Henrik Buus

Kontakt: Tor Skibsted Clemmensen, Tor.Skibsted@auh.rm.dk

Kilde: health.au.dk/om-health/nyheder-og-arrangementer/

Foto: Privat

Dato: