Content area

Yousif Subhi

Læge og ph.d. Yousif Subhi (32 år), Afdeling for Øjensygdomme ved Rigshospitalet, modtager Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris 2021 for sin forskning i øjensygdomme. Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris kommer med en personlig hædersgave på 100.000 kr.

Yousif Subhis forskning har fokus på, hvordan man bedst forebygger, rådgiver og behandler patienter med nethindesygdomme.

I begrundelsen for, at Yousif Subhi er dette års modtager af prisen, står blandt andet:

»Yousif Subhi forsker i aldersrelaterede nethinde sygdomme, blandt andet ved at samle og vurdere den omfattende evidens for optimering af behandling disse invaliderende øjensygdomme. Han har trods ung forskeralder ydet en imponerende indsats, der gør ham særdeles kvalificeret til at modtage Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris«.

»Med udgangspunkt i litteratur- og meta-analyser undersøger han evidensen for vores kliniske praksis. Dette arbejde har resulteret i mange videnskabelige udgivelser og definerer bedste praksis for forebyggelse, diagnostik og behandling af øjensygdomme«.

Fakta:
Prisen uddeles årligt til en forsker under 40 år, der arbejder i Danmark med forskning i sygdomme under Fondens bevågenhed.  Ung Forsker Prisen uddeles for talentfuld forskning, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusive bibliometrisk analyse, holdt op mod prismodtagerens alder, og/eller ekstraordinær passion og ihærdighed i arbejdet inden for fagområdet.

Kilde og foto: Rigshospitalet

Dato: