Skip to main content

Ærespris »Mr. General Practice«

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

6. nov. 2009
3 min.

Praktiserende læge, dr.med., professor, forskningsleder og formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen er årets modtager af den ærefulde Halfdan Mahler-pris.

Prisen tildeles en praktiserende læge, der har udmærket sig inden for tre områder: forebyggelse, kvalitetsudvikling og undervisning.

Inden for alle tre felter er det svært at komme uden om Frede Olesen. Som der står i prisindstillingen, har han bl.a. markeret sig inden for forebyggelsesområdet med sin disputats om screening for livmoderhalskræft - og sin opfølgning på samme.

Inden for kvalitetsarbejdet har Frede Olesen bl.a. »været med til at afdække problemer i vores organisering af sundhedsvæsenet inden for kræftområdet«. Et arbejde, der ofte har sat dagsordenen langt uden for lægekredse.

Og endelig har Frede Olesens indsats på uddannelsesområdet bl.a. resulteret i, at almen praksis i sin tid blev en obligatorisk del af den tidligere turnusuddannelse.

Og endelig har Frede Olesen selv været en inspirerende underviser.

Som om alt det ikke var nok, nævner indstillingen også Frede Olesens faglige aktiviteter, politiske tæft og ikke mindst »kritiske engagement« i almen praksis.

Summa summarum: Frede Olesen »opfattes derfor helt naturligt både her i landet og i det store udland som »Mr. General Practice, Denmark«, som der står i indstillingen.

Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med åbningen af årets Lægedage i Bella Center, København, mandag den 9. november.

Legat for medicin projekt

Et banebrydende projekt med at få praktiserende læger til at udfase deres patienters vanedannende medicin resulterer nu i en af lægeverdenens fineste udmærkelser.

Praktiserende læge Viggo Rask Kragh Jørgensen i Thyborøn får Carlsbergs Mindelegat i år.

Udmærkelsen viser dermed på fornem vis, at det godt kan lade sig gøre at kombinere en praksis i Danmarks udkant med et udviklingsarbejde, der sætter aftryk langt uden for det lokale.

Prisen gives til »en praktiserende læge, som i særlig grad har gjort sig fortjent gennem sin praktiske lægegerning, og hvis virke og indsats kan tjene som et mønster for kollegerne«.

Det kan man roligt sige, at Viggo Jørgensen lever op til. Hans projekt med at mindske de praktiserende lægers udskrivning af vanedannende medicin har dannet skole, og det er da også dette projekt, han får mindelegatet for.

Det hele startede, da Viggo Jørgensen i 2003 blev ansat i daværende Ringkjøbing Amts medicinenhed som en af amtets medicinpraksiskonsulenter.

Thyborønlægen skulle i samarbejde med en række af amtets folk være med til at påvirke sine kolleger i almen praksis til at nedtrappe deres patienters forbrug af vanedannende medicin.

Egentlig frygtede han, at det slet ikke ville lykkes. Ville patienterne ikke bare flygte fra de nedtrappende læger? Og dermed belaste andre praksis? Kunne det overhovedet lade sig gøre at udfase patienterne?

Men Viggo Jørgensen stykkede et projekt sammen, hvor han og nabolægen Hans Holmsgaard i Thyborøn efterprøvede disse problematikker. Og aflivede samtlige myter.

»Et flot initiativ med en flot opfølgning og med fine resultater«, som det formuleres i indstillingen af Viggo Rask Kragh Jørgensen til prisen.

Legatet overrækkes ved Lægedages åbning i Bella Center, København, mandag den 9. november.