Skip to main content

Akut Kirurgi Databasen – Resumé af årsrapport 2021

Årsrapporten er den første med fuldt datasæt siden omlægning til indberetning via LPR. Desuden er det lykkedes at supplere med data fra både Sygehusmedicinregisteret, Laboratoriedatabasen og Dansk Anæstesi Database, hvorfor indikatorsættet nu er så fyldestgørende og retvisende, som det er muligt.

STYREGRUPPENS MEDLEMMER: Peter Olsen Svenningsen, Ehsan Motavaf, Camilla Leidcker, Halfdan Lauridsen, Jakob Burcharth, Karen Vestergaard Andersen, Line Rokkedal Jønsson, Morten Bay-Nielsen, Kristian Aagaard Poulsen, Nicolai Bang Foss, Rasmus Haarup Lie, Rikke Therkildsen, Rune Trangbæk, Thomas Jørgensen, Anne-Kirstine Dyrvig, Henrik Nielsen og Birgitte Rühmann Interessekonflikter ingen

4. apr. 2022
3 min.

Årsrapporten 2021 har data fra Landspatientregisteret (LPR) som udgangspunkt, og i perioden fra 1/9-2020 til 30/8-2021 indgik i alt 12.372 patienter. Heraf var 2.592 opererede, som således hørte til i populationen for Akut Kirurgi Databasen. De ikkeopererede er med som supplerende information for at sikre, det er muligt at identificere et evt. indikationsskred.

Allerede i den aktuelle periode har det været relevant at undersøge forskellen på opererede og ikkeopererede, idet andelen af patienter, der har modtaget operation i perioden, er faldet fra 58% til 21%. Supplerende analyser i årsrapporten viser, der ikke er sket et skred i alderen af de opererede (ej heller de ikkeopererede), så det vurderes som usandsynligt, at faldet skyldes ændring i indikation for operation eller travlhed på afdelingerne. Forandringen er således uforklaret for nærværende, og afdelingerne er opfordret til at validere egen population.

Indikator 1, som vedrører antibiotika indenfor en time, er baseret på data fra Sygehusmedicinregisteret, som anses for at have høj validitet. Det er første gang, at der præsenteres data på indikatoren. Kun 3% af patienterne har fået antibiotika indenfor en time, hvilket er langt fra standarden på > 90%.

Indikator 2 om serumlaktatmåling indenfor en time er baseret på data fra Laboratoriedatabasen. Det er første gang, at der præsenteres data på indikatoren. I alt 21% af patienterne har fået målt serumlaktat indenfor en time.

Indikator 3 om CT indenfor tre timer bliver næste år ændret til to timer, jf. anbefaling fra Lærings- og Kvalitetsteam for Akut Kirurgi. I den aktuelle opgørelse er 58% af patienterne blevet skannet indenfor tre timer, hvilket ikke opfylder standarden på ≥ 90%.

Indikator 4 om præoperativ optimering indeholder ikke data. Et udviklingsmøde senere på året skal afgøre, om databasen vil forsøge at få data eller frafalde indikatoren.

Indikator 5 handler om patienter, der er opereret hurtigt, dvs. indenfor 24 timer efter ankomst til sygehuset. Blandt disse patienter viser indikatoren, hvor stor en andel der er opereret indenfor seks timer, hvilket i opgørelsesperioden var 25%. Standarden på ≥ 80% var således ikke opfyldt.

Indikator 6 identificerer, hvor mange patienter der er i høj mortalitetsrisiko. Hensigten er at undersøge, hvor mange af disse patienter der observeres postoperativt på intensivt eller intermediært afsnit. Indikatoren videreudvikles i løbet af året til at afspejle det ønskede.
Indikator 7 om tidlig mobilisering viser, at 0,6% mobiliseres indenfor 24 timer, hvilket givetvis ikke er et retvisende billede, hvorfor denne indikator giver anledning til øget fokus på registreringspraksis. Standarden er ≥ 90%.

Indikator 8 om genoptaget ernæring indenfor 48 timer efter operation viser, at 48% havde genoptaget ernæring. Standarden var ikke fastsat.

Indikator 9 om andelen opereret med epidural viser, at 11% fik epidural i forbindelse med operation. Der kan være problemer med indberetningen, idet data fra Dansk Anæstesi Database har været ramt af problemer for alle regioner.

Indikator 10 om 30-dagesmortalitet viser en andel på 13% (standard < 15%), og Indikator 11 om 90-dagesmortalitet viste en andel på 19% (standard < 25%).

I den kommende periode vil Styregruppen og databaseteamet arbejde på at få udviklet de sidste indikatorer, så de afspejler den kvalitetsmonitorering, der var hensigten med indikatorerne. Rapporten understøtter det store arbejde med kvaliteten i disse patientforløb, der er behov for.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand for Akut Kirurgi Databasen i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk