Skip to main content

Ansatte almenmedicinere skal organiseres i Yngre Læger

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk

2. sep. 2011
1 min.

Lægeforeningens bestyrelse skul-le tirsdag tage stilling til spørgsmålet om, hvor speciallæger i almen medicin, som er fastansatte i almen praksis, fremover skal organiseres.

Spørgsmålet har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, uden at der har kunnet opnås enighed. Både Yngre Læger og de praktiserende lægers organisation PLO ønskede at organisere den nye gruppe. Da der ikke på tirsdagens møde kunne opnås et kompromis, blev det efter en afstemning besluttet, at gruppen fremover skal være medlemmer hos Yngre Læger.