Skip to main content

Arbejdsglæde og tiltrækningskraft i højsædet

Journalist Benny Lauridsen, bela@post8.tele.dk

21. nov. 2008
2 min.

HR-konsulent Helle Ibsen med en indkøbskasse, Regionssygehuset i Horsens har indstalleret, så personalet over nettet kan bestille supermarkedsvarer og så tage dem med hjem fra arbejde senere på dagen.

Coachingklippekort, understøttende administrativt personale, indkøbsordning og wellnesskonsulent. Det er nogle af de nye tiltag, man gennem de seneste måneder har indført på regionshospitalet i Horsens.

»Ideen bag bunder i spørgsmålet: Hvordan gør vi det ekstra attraktivt at søge arbejde her - eller fortsætte med at arbejde her? Svaret kræver, at man sætter individet i centrum og finder ud af, hvad der betyder noget i hverdagen. Svaret er ikke enkelt, for alt efter hvor vi er i vores liv, har vi forskellige behov«, forklarer sygehusets HR-konsulent Helle Ibsen og fortsætter:

»En ting er profilering, noget andet er god ledelse og gode indkøringsordninger for nyansatte. Det er elementer, der er tæt på alles hverdag, så derfor spurgte vi alle medarbejdergrupper om deres syn og ønsker, og det er mundet ud i forskellige tiltag. Der skal ansættes administrativt personale, som skal løfte nogle af de arbejdsopgaver, sekretærarbejde, der ellers nemt fylder meget i ledende overlægers og oversygeplejerskers arbejdsdag. Afdelingssygeplejerskerne har nu mulighed for fire coachingsamtaler årligt, hvor man ser nærmere på deres ledelsesmæssige komptencer. Nyansatte skal med i en mentorordning i indkøringsfasen, der skal understøttes så konkret som muligt.«

Cykelsmed på sygehuset

Ud over at skabe en arbejdsmæssig bedre hverdag er der andre elementer, som skal gøre folk sundere og gladere ved at gå på arbejde. Indkøbsordning for personalet, friskere farver på sygehuset, en bedre kantine med f.eks. et stort salatbord - som folk nu benytter i langt højere grad end før, motionsmuligheder, en wellneskonsulent osv.

Og flere ting er på vej:

»En take away-ordning er på vej, så den enkelte kan tage en god og sund aftensmad med hjem. En cykelsmed er vi ved at få kørt på plads, så man kan få lappet cykelen, imens man er på arbejde«, forklarer Helle Ibsen.

Veldrevne, venlige og varierede

Afdelingslæge Ove Gaardboe, der er med i sygehusets ledelsesgruppe, har arbejdet på sygehuset i to år. De 20 foregående har han arbejdet først som konsulent og senere direktør for en privat rådgivningsvirksomhed omkring arbejdsmiljø. Han beskriver forskellen til, da han for 22 år siden også var i sygehusvæsenet.

»Da var det rationalitet og lægevidenskab, der dominerede. I dag ser vi på helheden ved patienten. Nu ser vi så også på helheden i sygehuset og dets indvirken på os som faggrupper, kolleger og behandlere. Det kræver, at vi sørger for, at folk har en arbejdsdag, hvor tingene er veldrevne, venlige og varierede - sådan at folk får større overskud til også at tage sig af det derhjemme.«