Skip to main content

Børnelæger skal sikre bedre behandling af HPV-piger

OPDATERET: Behandlingen af piger med mistanke om HPV-bivirkninger bliver ensrettet og sætter børnelægerne i front, ifølge Sundhedsstyrelsen. Overlæge kalder anbefalingerne tynde.

Af Anders Heissel, ah@dadl.dk

4. feb. 2016
4 min

Piger med langvarig hovedpine, svimmelhed og andre uforklarede symptomer i relation til HPV-vaccinen får fremover den samme behandling landet over.

På de fem centre i Danmark skal pigerne sikres en såkaldt tværfaglig helhedsvurdering, hvor relevante specialister inddrages. Og ikke mindst skal indsatsen være forankret hos en børnelæge, når det gælder unge piger under 18 år.

Det siger Ane Vind, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen og formand for den arbejdsgruppe, som i dag har offentliggjort anbefalingerne til organiseringen af behandlingen.

Faktaboks

Fakta om vaccinen:

”Som patient kunne man tidligere blive usikker på, om man havde fået det rigtige tilbud, fordi det har foregået på forskellige måder. Derfor har det været vigtigt for arbejdsgruppen at nå frem til en løsning, der sikrer, at alle får det samme og rigtige tilbud over hele landet. Og det betyder bl.a. at udredningen og behandlingen af unge under 18 skal sikres af børnelæger alle steder,” siger Ane Vind.

Arbejdsgruppen blev oprettet i november sidste år bl.a. fordi det viste sig, at de fem centre – der blev oprettet 1. juni 2015 – havde en forskellig organisering af behandlingen. I fire regioner har funktionen været delt, så børn og unge bliver behandlet på pædiatriske afdelinger, mens voksne bliver varetaget på medicinsk eller neurologisk afdeling, eller på diagnostisk center. Men i den femte region – Region Hovedstaden – er alle patienter blevet behandlet på et synkopecenter. Og med næsten 800 henviste patienter er Synkopecentret i Region Hovedstaden klart det største af de fem centre, der samlet per 1. januar 2016 har fået henvist næsten 2000 patienter med uforklarlige symptomer.

Reelt er det altså Synkopecentret i Region Hovedstaden, der skal ændre på organiseringen og sætte børnelæger i front.

”Når det handler om børn og unge, er det hensigtmæssigt, at det også i denne sammenhæng er børnelæger, der varetager behandlingen. Desuden vil der være forskellige subspecialer blandt børnelægerne, som behandlingen vil kunne trække på,” siger Ane Vind, der understreger, at arbejdsgruppen kommer med anbefalinger og ikke kan tvinge Synkopecentret til at ansætte børnelæger.

”Det er regionerne, der har ansvaret for at organisere tilbuddet,” siger hun.

Synkopecentret retter ind

Overlæge Jesper Mehlsen fra Synkopecentret i Region Hovedstaden har det fint med ændringen.

”Men det er et marginalt problem, for jeg tror, at det drejer sig ca. 10 børn og unge, der ikke er set af en børnelæge. Og det er ud af 350 patienter – børn og voksne – vi har udredt. Vi retter selvfølgelig ind efter anbefalingerne, og jeg har allerede snakket med børneafdelingen på Herlev Hospital om at finde en løsning. Men jeg har i 30 år set børn og unge med disse symptomer uden at være børnelæge, og det har fungeret udmærket, ” siger Jesper Mehlsen.

I anbefalingerne understreges det desuden, at der ikke er kendskab til en entydig, forskningsbaseret behandling, der virker til alle patienter.

”Der er enighed i arbejdsgruppen om, at der ikke en præcis behandling. Derfor kan det være relevant at overveje vejledning om sygdomsforståelse, daglig symptomhåndtering eller fysisk rehabilitering, der hjælper dem til at fungere bedre. Og desuden er der enighed om, at centrene skal vidensdele på tværs, så vi kan gøre indsatsen endnu bedre,” siger Ane Vind.

Savner saft og kraft

Men her savner Jesper Mehlsen noget mere saft og kraft i udmeldingen.

”Det er fint, at vi udreder patienterne, men hvis vi ikke stiller dem en behandling i udsigt, er vi lige vidt. Og selv om vi mangler viden på området har vi på Synkopecentret med succes testet samtaler med psykolog, samtaler med diætist om en fornuftigt kost og ikke mindst specialiseret genoptræning. Det kunne anbefalingerne godt have taget med. Derfor handler anbefalingerne dybest set om at høvle ventelisterne ned uden at skele til kvalitet i behandlingen af pigerne, og det er tyndt,” siger Jesper Mehlsen.