Skip to main content

Boserup-Prisen 2004 - medicinsk pris

Redaktionen

4. nov. 2005
1 min.

Boserup-Prisen tildeltes i år til 1. reservelæge Klaus Juul . Prisen er en uansøgt pris på 75.000 kr., der årligt tildeles en yngre forsker som anerkendelse for en særlig videnskabelig indsats.

Siden embedseksamen har Klaus Juul været forskningsstipendiat på Klinisk Biokemisk Afdeling på Amtssygehuset i Herlev. Han har især studeret genetisk betingede tilstande med øget risiko for hjerteinfarkt, venøs tromboembolisk sygdom og kronisk lunge-kar-sygdom. Klaus Juul er en af de yngste modtagere af Boserup-Prisen.