Skip to main content

Cannabis-høring afslørede mangel på evidens, også i udlandet

Udenlandske erfaringer med medicinsk cannabis viser, at brugen bliver mere udbredt, men at forskningen halter. Evidensgrundlaget er ringe. Som i Danmark er mange læger tilbageholdende med at udskrive cannabis.
Panelet ved cannabis-høringen på Christianborg.
Panelet ved cannabis-høringen på Christianborg.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

5. sep. 2018
4 min.

Folketingets ældre- og sundhedsudvalg holdt i går en høring om cannabis. Formålet var at høre om udenlandske erfaringer.

Det skete bl.a. på baggrund af kritik ikke mindst fra lægelig side over at politikerne har indført et fireårigt forsøg, hvor mange praktiserende læger føler, de tages som gidsler. Og hvor den forskning, som forsøget ledsages af, kritiseres for at være utilstrækkelig.

Status i den danske ordning, som blev indført 1. januar i år, er at 582 patienter har modtaget behandling med medicinsk cannabis og at 169 læger har ordineret det.

Det er volumen nok til at man kan drage nogle erfaringer, sagde Thomas Senderovtiz, direktør i Lægemiddelstyrelsen. Ser man på bivirkninger, som indberettes til Lægemiddelstyrelsen, har der kun været fire indberetninger, af dem kun en enkelt alvorlig – patienten fik blandt andet hallucinationer og blev indlagt, men kunne udskrives efter fire timer.

Men evidensgrundlaget er mangelfuldt. Erfaringer fra Holland, Israel og Canada blev lagt frem og ingen kan fremvise evidens for den positive effekt, funderet på et højt niveau af kliniske forskning.

Sparsom hollandsk evidensforskning

Efterfølgende konstaterer formanden for udvalget, Liselott Blixt over for Ugeskrift for Læger:

”De andre lande er ikke så meget længere end vi er. De har mange af de samme udfordringer, som os. I Holland fx er der mange læger, der ikke udskriver det, omkring 10 procent. Man har ikke fulgt det forskningsmæssigt særlig meget op på det, og det overrasker mig, når de nu har så relativ lang tids erfaring med det.”

Jeg vil gerne opfordre lægerne til at byde ind på hvad der skal til for at strikke et ordentligt klinisk studium sammen Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets Ældre- og Sundhedsudvalg

Reglen i Holland er, at læger må udskrive cannabis, hvis traditionel medicin ikke har effekt eller for mange bivirkninger.

Forskningen, der hidtil er bedrevet, er af ringe kvalitet og lever ikke op til de moderne kriterier for klinisk forskning, sagde Marco van der Velde, som er kontorchef i et særligt kontor for cannabis, der blev oprettet i 2001, i Ministeriet for Folkesundhed, ved høringen. Det har en gennemgang af de studier, der er blevet foretaget af effekten fra 1976 til 2012, vist. Der er bl.a. blevet brugt for få patienter, der er ingen kontrolgruppe og der mangler specifikation af arten af cannabis. Konklusionen blev, at der mangler evidens. Det fik regering og forsikringsselskaber til at trække støtten til medicinsk cannabis tilbage, så patienterne nu selv skal betale.

I år har medlemmer af det hollandske parlament taget initiativ til at cannabiskontoret skal facilitere et klinisk studie om brugen af medicinsk cannabis til børn med epilepsi.

Blixt: Ser gerne mere forskning

Der er bevilget penge til at evaluere danske forsøgsordning. 22 millioner kroner fulgte med lovens vedtagelse. De skal bruges til en videns- og erfaringsopsamling og siden er der fulgt to puljer på hver fem millioner kroner, der skal skaffe ”øget viden om brug af effekt af medicinsk cannabis”, står der i satspuljeaftalen fra 2017.

Andreas Rudkjøbing sagde dengang:

”Der er jo ikke tale om klinisk forskning, fremgår det af aftalen, og det er jo det, som der brug for. De fem mio. kr. kommer ikke til at ændre ved, at man fra politisk hold er ved at introducere et stof i befolkningen uden at reelt at kende virkning og bivirkninger”.

På høringen i går sagde han:

”Evidensniveauet er al for svagt. Lad os få den danske ordning ind på forskningssporet. Medicinsk cannabis er et spændende område, men evidensniveauet skal hæves, vi skal have ordentlig klinisk forskning.”

Liselott Blixt siger efter høringen:

”Jeg kunne godt tænke mig flere forskningsforsøg om medicins cannabis. Og jeg håber, lægerne vil være med. Jeg vil gerne opfordre lægerne til at byde ind på hvad der skal til for at strikke et ordentligt klinisk studium sammen. Hvad skal der til: Hvor mange patienter, hvordan skaffer vi en kontrolgruppe, nå der handler om så syge mennesker?”

Vil du arbejde for at skaffe penge til det?

”Først vil jeg høre fra lægerne, hvad der kræves. Så håber vi kan sætte flere penge af til. Og så vil jeg virkelig håbe, at de læger, der byder ind med forskning på området ikke bliver skammet ud, men får de andres lægers respekt.”.