Skip to main content

Dagsorden for det 121. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde

1. nov. 2005
3 min.
 1. Mødet åbnes af Lægeforeningens formand

 2. Teatergruppen Dacapo om lægekultur og kollegialitet

 3. Valg af dirigent

 4. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

 5. Formandens beretning

 6. Indenrigs- og sundhedsministerens tale til Læge- og repræsentantskabsmødet

 7. Uddeling af Barfred-Pedersen æresgaven

 8. Drøftelse af Hovedbestyrelsens og formandens beretninger

 9. Beretning fra de stående udvalg, Lægeetisk Nævn og Sundhedskomiteen og efterfølgende drøftelse

 10. Lægeforeningens struktur

 11. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af § 16 i DADL's vedtægter - reduktion af antallet af medlemmer af repræsentantskabet

 12. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af § 18, stk. 2, i DADL's vedtægter - lægekredsforeningernes stemmeret i Lægeforeningens Repræsentantskab

 13. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af § 7 i Kollegiale regler for læger - ophævelse af regler om stillingskontrol

 14. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af § 12 i Kollegiale regler for læger - ophævelse af eksklusivbestemmelse i de Kollegiale regler

 15. Godkendelse af DADL's regnskaber for 2002

 16. Godkendelse af budget for 2004 og vedtagelse af kontingent for 2004

 17. Godkendelse af dispositioner for Den Almindelige Danske Lægeforenings fond og fastsættelse af bidrag, jf. § 2 i fondens statutter

 18. Valg til Hovedbestyrelsen (for 3 år): a) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for P.L.O.: Ole Eckhardt Poulsen afgår efter tur og kan genvælges, b) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAYL: Mette Siemsen afgår efter tur og kan genvælges

 19. Valg til Voldgiftsretten (for 3 år): a) suppleant valgt efter indstilling af repræsentanterne for P.L.O.: Jørgen Seidelin afgår efter tur og kan ikke genvælges

 20. Valg til Sundhedskomiteen (for 2 år): a) medlem valgt efter indstilling af Sundhedskomiteen: Anette Hauskov Graungaard afgår efter eget ønske, b) medlem valgt efter indstilling af Sundhedskomiteen: Christian Jensen afgår efter eget ønske, c) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAYL: Anne-Marie Nybo Andersen afgår efter eget ønske, d) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAYL: Katri B. Marcussen afgår efter eget ønske, e) medlem valgt efter indstilling af HB: Torben Pedersen afgår efter eget ønske, f) medlem valgt efter indstilling af Sundhedskomiteen: Per Gregersen afgår efter tur og kan genvælges, g) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAS: Bente Hansen afgår efter tur og kan genvælges, h) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAS: Else Smith afgår efter tur og kan genvælges ,i) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for P.L.O.: Karin Pryds afgår efter tur og kan genvælges

 21. Valg til Lægeetisk Nævn (for 3 år): a) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAS.: Kirsten Rasmussen afgår efter tur og kan genvælges, b) medlem valgt efter indstilling af repræsentanterne for FAS: Harly Toft afgår efter tur og kan genvælges, c) medlem (valgt på den fri plads): Povl Riis afgår efter tur og kan genvælges

 22. Ansættelse af juridisk konsulent (for 3 år): Advokat Michael Svanholm afgår efter tur og kan genansættes.

 23. Ansættelse af statsautoriseret revisor (for 3 år): Statsautoriseret revisor Erik Lund afgår efter tur og kan genansættes

 24. Bekræftelse af sted for afholdelse af næste ordinære Læge-og repræsentantskabsmøde

 25. Foreløbig drøftelse af valg af tid og sted for Læge- og repræsentantskabsmødet i 2005

 26. Eventuelt

De under pkt. 11-14 anførte forslag er offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 11 (Ugeskr Læger 2003;165:1162-5)