Skip to main content

Danmark er nordiske mestre i rygning og alkoholindtag

Danskerne tager en nordisk førsteplads i rygning og alkoholindtag. Det viser en ny undersøgelse, der tegner et billede af, at folkesundheden i Norden går i den forkerte retning.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Kristine Buske Nielsen kbn@dadl.dk

2. feb. 2017
2 min

Alkohol og rygning er en last, som mange danskere har. Så meget at Danmark snupper en kedelig førsteplads som nordiske mestre i rygning og alkoholindtag. Det viser en ny fællesnordisk befolkningsundersøgelse foretaget af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med forskere fra Finland, Island, Norge og Sverige, der har undersøgt 4.949 børns og 17.775 voksnes sundhed i perioden 2011-2014.

Undersøgelsen viser, at hver femte voksne skandinaver ryger, og for hver syvende er det en daglig vane. Men i Danmark er det hele 21 procent af befolkningen, der ryger dagligt.

Kigger man på den samlede rygning i Norden, er det unge mellem 18-24 år, der ryger mest, mens aldersgruppen mellem 45-65-årige har flest daglige rygere. Samtidig er der en stor social ulighed i Nordens rygemønstre, hvor antallet af rygere stiger i takt med, at uddannelsesniveauet falder.

Størst betydning for folkesundheden

Når det kommer til alkohol, drikker vi danskere også gerne flere genstande end vores nordiske bofæller med et gennemsnit på 2,5 gange om ugen. Særligt danske mænd har smag for alkohol. De drikker 3,2 gange om ugen, mens kvinderne kun drikker 1,7 gange.

Resultaterne tegner generelt et billede af, at folkesundheden blandt voksne i Norden går i den forkerte retning.

Undersøgelsen viser også, at netop rygning og alkohol er de faktorer, der har størst betydning for vores sundhed i Danmark. Det fortæller seniorrådgiver fra DTU Fødevareinstituttet Sisse Fagt.

”Danmarks kedelige nordiske førsteplads for rygning og alkohol er en af de væsentligste årsager til tab af raske leveår og en kortere forventet levealder end i de øvrige nordiske lande. I de fem nordiske lande har danske kvinder den lavest forventede levealder og mændene den næstlaveste”, siger hun til undersøgelsen.