Content area

|
|

Dansk Fedmekirurgiregister – Resume af årsrapport 2019 og 2020

Kvaliteten af fedmekirurgi og plastikkirurgi i Danmark har et højt internationalt niveau. Det bør undersøges, om det antal operationer, der udføres i det offentlige sygehusvæsen, er for lille i forhold til behovet.
Forfatter(e)

Steen Bønløkke Pedersen og Viggo B. Kristiansen (formandskab), Sigrid Bjerge Gribsholt, Susanne Lambaa, Gitte Kofod Hougaard, Lars Vinter-Jensen, Anne Sønsø Engberg, Peter Rask, Krzysztof Torzynski, Nils Bruun Jørgensen, Flemming Pii Hjørne, Peter Funch-Jensen, Peter Ingemann Köhn, Esra Öztoprak, Lisbeth Munksgaard Baggesen, Elisabeth Svensson . Interessekonflikter ingen.

Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) har siden 2010 monitoreret kvaliteten af bariatrisk kirurgi udført i offentligt og privat regi, og DFR præsenterer hermed årsrapporten for 2019 og 2020. Kvaliteten af den danske kirurgiske behandling af svær overvægt er meget høj og med minimal regional variation med særdeles lav dødlighed, korte indlæggelsesforløb og få kirurgiske komplikationer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at DFR udelukkende afspejler resultaterne for patienter, som er opereret i Danmark inkl. det præ- og postoperative forløb, mens et ukendt antal patienter tager til udlandet og får lavet bariatrisk kirurgi for egen regning.

I 2020 fik 1.538 patienter foretaget en kirurgisk behandling af svær overvægt. Figur 1 viser antal operationer over tid. COVID-19 har medført en nedsat kapacitet for kirurgisk behandling af svær overvægt i det offentlige sygehusvæsen, specielt i den østlige del af Danmark. Samtidig har COVID-19 medført et øget antal kirurgiske behandlinger for svær overvægt på de private sygehuse i Danmark. Alle patienter, der bliver behandlet for svær overvægt på privathospitaler i Danmark og i udlandet er selvbetalere. Det antages, at der i 2020 pga. rejserestriktioner, er færre personer som er rejst til udlandet for at blive kirurgisk behandlet for overvægt. Nogle af disse personer er formentlig i stedet behandlet på privathospitaler i Danmark. Grundet den længere ventetid i det offentlige sygehusvæsen, forårsaget af COVID-19, er der formentlig ligeledes flere personer med økonomi til det, der er opereret på privathospitaler i Danmark. Der ser ud til at være et større behov for operationer end det antal, som udføres i det offentlige system, og det bør undersøges, om det antal operationer, der udføres i det offentlige sygehusvæsen, er for lille i forhold til behovet.

Figur: Antal operationen for svær overvægt i Danmark 2012 til 2020 fordelt på offentlige og private hospitalerFigur: Antal operationen for svær overvægt i Danmark 2012 til 2020 fordelt på offentlige og private hospitaler

Da monitoreringen har vist, at standarden opfyldes år efter år for de fleste indikatorer, planlægger styregruppen at skærpe standarden for visse variable og udfase brugen af andre. Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) ændrer fra 2021 navn til Dansk Database for Behandling af Svær Overvægt (DBSO). Grunden er en ambition om på sigt også at dække kvaliteten af en medicinsk behandling af svær overvægt. I 2020 var der 256, der fik medicinsk behandling af svær overvægt, men det er et tal, man forventer, vil stige de næste år i takt med, at nye farmakologiske behandlinger godkendes. Derfor er der et stort behov for at sikre høj kvalitet af både medicinsk og kirurgisk behandling af overvægt.

Som noget nyt, indeholder DFR i år supplerende opgørelser over ændringer i medicinforbruget som følge af kirurgisk behandling af svær overvægt. Sådanne opgørelser vil blive inkluderet i fremtidige årsrapporter.

På grund af den lave datakomplethed for det plastikkirurgiske område, har styregruppen besluttet, at omlægge registreringen af data, således at data vedrørende plastikkirurgien udelukkende trækkes fra allerede eksisterende registre og ikke kræver manuel indtastning i fremtiden.

Databasens første evidensrapport vil blive publiceret på databasens hjemmeside 1. juli 2021, her er alle ændringer i indikatorer og forslag om nye indikatorer skitseret samt udviklingsmuligheder for databasen.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formandskabet for Dansk Fedmekirurgiregister i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar