Skip to main content

Dansk Hjerteregister – Resumé af årsrapport 2019

Dansk Hjerteregister leverer data på invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer. På landsplan overholdes de fastsatte standarder på næsten alle indikatorer.

Styregruppens medlemmer: Jens Flensted Lassen, Christian Juhl Terkelsen, Hans Henrik Kimose, Dorthe Viemose Nielsen, Philip Hasbak, Anne Nakano Jensen, Maja Bæksgaard Jørgensen, Rolf Steffensen, Niels Thue Olsen, Christian Lildal Carranza, Ole Havndrup, Niels Peter Rønnow Sand, Rikke Sørensen, Lars Peter Riber, Hans Erik Bøtker, Per Hostrup Nielsen, Leif Thuesen, Jens Grønland, Henrik Frederiksen Højgaard, Christian Torp-Pedersen, Lisette Okkels Jensen. INTERESSEKONFLIKTER: ingen

21. sep. 2020
3 min.

Dansk Hjerteregister (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer. DHR leverer opdaterede oplysninger om komplikationer og dødelighed efter invasive kardiologiske og thoraxkirurgiske procedurer. Generelt er resultaterne tilfredsstillende, da størstedelen af centrene overholder de fastsatte standarder.

Størstedelen af de patienter, der registreres i DHR, lider af iskæmisk hjertesygdom; den hyppigste årsag til død og hospitalsindlæggelse i Danmark, men registeret omfatter også patienter med hjerteklapsygdom. De invasive procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten for patienterne, men kan i sig selv være forbundet med risiko for komplikationer, og derfor er løbende kvalitetsmonitorering vigtig for patientsikkerheden.

På landsplan er alle de fastsatte standarder for mortalitet overholdt. Dette er også tilfældet for standarderne for komplikationer, dog med undtagelse af komplikationen reoperation for blødning for klapoperation med samtidig CABG. Her er landsgennemsnittet på 10,7%, hvor den fastsatte standard er < 7%. Der er ikke nogen fastsatte standarder på mortalitet for de kirurgiske procedurer efter introduktionen af en ny opdeling af EuroSCORE i 2018, der fortsat bruges i 2019. Det er derfor ikke muligt at bedømme, hvorvidt de overholder en standard, men det bør nævnes, at mortaliteten er på nogenlunde samme niveau som foregående år.

Komplikationsregistreringerne er for kardiologiske procedurer fortsat meget lave og uensartede, hvilket afspejles af konsekvent underrapportering. Dette er udtalt for komplikationer som procedurerelateret AMI, procedurerelateret stroke og komplikation til indstikssted. En række tiltag og initiativer vil bidrage til, at DHR fortsat vil levere værdifulde informationer om invasive kardiologiske og thoraxkirurgiske procedurer til brug for aktivitetsmonitorering, kvalitetssikring og ikke mindst forskning på et internationalt højt niveau.

I 2019-2020 er der foregået et arbejde med at revidere Dansk Hjerteregister med henblik på en bedre og mere dækkende kvalitetsmonitorering. I forbindelse med arbejdet med revideringen er der sket en revision af indikatorerne. Disse ændringer forventes implementeret i løbet af 2021. Her vil CT-KAG og TAVI også indgå som en fast del af afrapporteringen med nye kvalitetsindikatorer med tilhørende standarder.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af Dansk Hjerteregisters sekretariat på Statens Institut for Folkesundhed samt formand for databasen i samarbejde med styregruppen for Dansk Hjerteregister. Årsrapporten har været i review hos regionerne samt hos bestyrelsen.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk