Content area

|

Dansk Hoftealloplastik Register – Resumé af årsrapport 2019

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) har siden 1995 monitoreret kvaliteten af proceduren omkring indsættelse af total hoftealloplastik (THA) bl.a. via kvalitetsindikatorer med tilhørende standarder.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Søren Overgaard - Odense Universitetshospital (styregruppeformand), Kirill Gromov - Hvidovre Hospital, Martin Lamm - Aarhus Universitetshospital, Mogens Laursen - Aalborg Universitetshospital, Leif Broeng - Køge Sygehus, Søren Solgaard - Gentofte og Herlev Hospital (Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi), Claus Varnum - Vejle Sygehus, Nanna Kæstel Petersen - Patientrepræsentant, Anne Hjelm - RKKP's Videncenter, Philip Nielsen – RKKP's Videncenter, Pernille Iversen - RKKP's Videncenter

Populationen og datakvalitet

I 2018 blev der udført 10.967 primære operationer, og incidensen var 180 pr. 100.000 indbyggere. I 2018 blev der derudover udført 1.444 revisioner. I alt indeholder registeret oplysninger om 210.468 operationer og revisioner siden registerets start i 1995.

Generelt er der en meget høj komplethed på indrapporteringen til registeret, idet over 95% af operationer registreret i LPR også registreres i DHR. I år er der dog set et lille fald i kompletheden.

Ca. 60% af de opererede er kvinder. Gennemsnitsalderen har været konstant gennem en årrække og er for kvinder 70 år og for mænd 67 år. Artrose er den hyppigste indikation for operation, og i 2018 udgjorde artrosepatienter 83% af patientpopulationen. Næsthyppigste indikation er fraktur (10%).

Indikatorresultater

Kvalitetsindikatorerne omfatter komplethed (se datakvalitet), blodtransfusion, genindlæggelser, reoperation inden for to år samt femårsproteseoverlevelse.

Gennem arbejdet med kvalitetsindikatorerne har andelen af patienter, der modtager blodtransfusion i forbindelse med primær THA været støt faldende. I 2018 modtog 3,5% (3,1;3,9 n = 291) af artrosepatienterne blodtransfusion inden for syv dage efter operation. Transfusionshyppigheden har været faldende siden 2006, hvor 21,3% fik blodtransfusion.

Dette skyldes ikke mindst et vedvarende fokus i både DHR og Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi, der har brugt kvalitetsdata til at ændre den kliniske praksis.

I forhold til indikatoren vedrørende andelen af genindlæggelser ses der en del variation både mellem regionerne og mellem enkelte afdelinger. På landsplan bliver 8,1% (7,6;8,7 n = 772) af patienterne genindlagt inden for 30 dage efter primær operation (alle genindlæggelser uanset årsag). Standarden på 10% er derfor opfyldt (Tabel 1). Der er dog variation fra 5,9% i Region Syddanmark til 10,7% i Region Hovedstaden.

DHR arbejder med yderlige analyser af tallene for genindlæggelser for at få en bedre forståelse af disse resultater.

Prognose

THA er en procedure, hvor prognosen afhænger meget af alder (Figur 1). Patienter yngre end 60 år har øget risiko for revision, og risikoen for revision falder med stigende alder. Forskellen bliver mere udtalt med tiden efter primær operation. For patienter yngre end 60 år er ca. 32% af proteserne blevet revideret inden for de 24 år, registeret har eksisteret. Det samme er kun gældende for ca. 6% blandt patientgruppen der er 80 år eller derover.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand for Dansk Hoftealloplastik Register, Søren Overgaard, i samarbejde med styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register.

Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer