Skip to main content

Dansk Knæalloplastikregister – Resumé af årsrapport 2021

Uændret antal operationer med knæalloplastik under COVID-19, men stigning i andelen af operationer på privathospitaler.

 

Anders Odgaard (formand), Martin Lindberg-Larsen, Henrik Schrøder, Svend Erik Østgaard, Frank Madsen, Anders Troelsen, Lise van Brugge, Bjarke Wiegand, Anne Hjelm, Sanne Villekjær, Pernille Iversen. Interessekonflikter ingen

14. mar. 2022
3 min.

COVID-19 og antallet af operationer
Der blev udført 10.496 operationer med primær knæalloplastik i den seneste opgørelsesperiode fra 1. april 2020 til 31. marts 2021. Antallet er omtrent det samme som i de to foregående år. Der er set en væsentlig stigning sammenlignet med perioden fra 2008 til 2017. Andelen af operationer på privathospitaler er steget, så næsten 25% af alle operationer i 2020 blev foretaget i privat regi. Øvrige nøgletal fra årsrapporten 2021 fra Dansk Knæalloplastikregister (DKR) ses i Tabel 1.

Tabel 1: Nøgletal fra Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport 2021
Tabel 1: Nøgletal fra Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport 2021

Antallet af primæroperationer skal ses i lyset af COVID-19-nedlukningen, der startede den 11. marts 2020. Det er umuligt på nuværende tidspunkt at afgøre, hvad effekten har været for patienter med knælidelser. Hvis man antager, at behovet for alloplastik er stigende, så har nedlukningen medført, at operationer er aflyst. Hvis man derimod antager, at behovet for knæalloplastik er opfyldt, så har nedlukningen ikke haft nogen væsentlig effekt. Den eneste sikre konklusion er, at mange operationer er blevet udskudt eller flyttet til privat regi. I de kommende år vil vi bedre vil kunne vurdere betydningen af COVID-19 og af de sundhedspolitiske beslutninger.

Kvalitetsarbejdet
Med det nuværende indikatorsæt, der omfatter genindlæggelser inden for 30 dage samt revision indenfor 1, 2 og 5 år, er der gennem de seneste år set flere tilfælde af afvigende resultater på enkelte afdelinger. Dette har medført kritisk gennemgang af individuelle patientforløb, hvilket har ført til lokale ændringer af praksis. Det kan alene baseret på disse tilfælde konkluderes, at kvalitetsarbejdet fortsætter, og at data fra DKR spiller en central rolle.

Indlæggelsestiden efter operation er fortsat faldende til nu kun 1,4 og 1,0 overnatninger i gennemsnit efter operation med henholdsvis hel- og delprotese. Det er enestående i international sammenhæng, og data fra DKR viser, at denne høje effektivitet er opnået uden forringelse af kvaliteten.
Anvendelsen af delproteser er forsat stigende til ca. 24 %, hvilket gør danske kiruger førende i at tilbyde disse indgreb til deres patienter. Dette afspejler en differentieret tilgang til kirurgisk behandling af knæartrose.

Styregruppen arbejder på at udvide indikatorsættet, så nye aspekter af behandlingen kan afdækkes. Der er ønsker om at dække en større del af patientforløbet end kun den kirurgiske behandling. Særligt arbejdes med indikatorer, der har værdi fra et patientperspektiv. Styregruppen må desværre konkludere, at det fortsat ikke er muligt at indsamle og behandle PRO-data i DKR. Det har heller ikke været muligt at få præcise oplysninger om implantater på trods af store ambitioner om dette.

Datakvalitet
Ved gennemgang af rapportens tabeller vil man finde, at der for første gang er set en komplethed på 100% indrapporteringer fra en region. Dette er en milepæl, der bevidner kirurgernes og afdelingernes engagement i kvalitetsarbejdet.

Privathospitalernes komplethed af indberetninger er utilfredsstillende lav. Der har været flere forklaringer på dette, heriblandt de tekniske løsninger, der skal give privathospitalerne oversigt over egne indberetninger. Vi forventer, at privathospitalerne næste år vil opnå en acceptabel indberetningsfrekvens.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formanden for DKR i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk