Skip to main content

Danskernes dom: Lad fagfolk bestemme over sundhedsvæsenet

Den danske befolkning har stor tillid til lægerne – både til deres egen læge og til standen som sådan. Et stort flertal af vælgerne mener, at læger og andre fagfolk skal træffe beslutninger om økonomiske prioriteringer på sundhedsområdet.

Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

13. maj 2019
2 min.

Tolv procent af de danske vælgere foretrækker at lade folkevalgte politikere fordele midlerne mellem forskellige sundhedsfaglige områder, og fire procent er sikre på, at politikerne er bedst til at prioritere økonomisk på sundhedsområdet.

I alt 74 procent af danskerne ser dog helst, at det er læger og andre sundhedseksperter, der træffer beslutninger på sundhedsområdet, og 36 procent – mere end en tredjedel af de danske vælgere – er sikre på, at fagfolkene ved bedst.

38 procent foretrak at have den samme læge længst muligt, mens 54 procent foretrak skiftende eksperter – hvis de altså var nødt til at vælge.

Det viser en rundspørge til befolkningen, som Gallup har udført for Ugeskrift for Læger, og tilliden til lægerne er ikke kun stor, når det gælder det overordnede sundhedssystem. De 1.092 repræsentativt udvalgte vælgere også blev bedt om at huske tilbage på deres seneste lægebesøg og svare på, om de havde tillid til lægens faglighed. I alt 78 procent oplevede at have tillid til lægen, 52 procent endda »høj« tillid. Tre procent oplevede dog at have ingen tillid eller kun ringe tillid til lægens faglighed, og det tal er naturligvis først lavt nok, når det rammer nul.

Videre til eksperterne, tak

Danskerne blev også spurgt, om de helst ville have den samme læge længst muligt i et forløb, eller om de hurtigst muligt ville videre til eksperter, selvom det kunne betyde flere lægeskift. 38 procent foretrak at have den samme læge længst muligt, mens 54 procent foretrak skiftende eksperter – hvis de altså var nødt til at vælge.

Den grundlæggende tillidserklæring til lægerne kommer fra både mænd og kvinder, fra ældre og yngre, og den går på tværs af både geografiske og politiske skel. Der er dog små forskelle på køn, alder, region og politisk holdning.

#GALLERY