Content area

|

Den psykiatriske udrykning er professionaliseret

Forfatter(e)
Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

Fakta

Om den psykiatriske udrykningstjeneste

  • Det psykiatriske akutberedskab er et supplement til de psykiatriske skadestuer, når der er brug for akut psykiatrisk hjælp i hjemmet eller botilbud. Det er organiseret under Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden.

  • Akutberedskabet opererer i tidsrummet klokken 16-08 på hverdage. Døgndækkende i weekender og helligdage.

  • 11 speciallæger i voksenpsykiatri betjener et optageområde på ca. 1,3 millioner borgere.

  • Den vagthavende psykiater har vagt fra hjemmet og aktiveres telefonisk via Region Hovedstadens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), der er blevet kontaktet af enten lægevagten, pårørende, politi, bosteder eller den Sociale Døgntjeneste.

  • Organiseret under Det Præhospitale Beredskab i Region Hovedstaden.

  • Oprettet juli 1997 i daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Kilde: Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center København

Fra 1. januar i år har det Psykiatriske Akutberedskab været underlagt Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed. Før den tid var udrykningstjenesten mere løst tilknyttet regionens akutte indsats, og derfor har den siden årsskiftet fået øget fokus. Det siger Enhedschef for Præhospital Akutmedicin, Peter Berlac: »Det er jo en gammel hæderkronet og helt enestående ordning, der nu er lagt ind i vores virksomhed. Det betyder, at alt omkring speciallægen er blevet professionaliseret,« siger Peter Berlac og fortsætter: »Nu er det psykiatriske akutberedskab blevet en integreret del...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Adam Sinding | 03/07
4 kommentarer
af Helga Schultz | 01/07
2 kommentarer
af H-J Lundsgaard Sørensen | 27/06
1 Kommentar
af Per Fl. Nygaard Andresen | 25/06
27 kommentarer
af Erik Fink Eriksen | 24/06
1 Kommentar