Skip to main content

Det bliver lettere at ansøge om enkelttilskud

Journalist Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
17. jun. 2011
01 min

I kølvandet på den storstilede tilskudsændring sidste efterår på blodtryk og mavesårsmedicin har Lægemiddelstyrelsen besluttet at indføre standardiserede elektroniske ansøgningsskemaer om enkelttilskud til de lægemidler, der mistede tilskuddet:

»Vi kan se, at mange ansøgninger, som sendes til os, efterfølgende kræver yderligere oplysninger. Det nye tiltag vil gøre det meget lettere for lægen at ansøge om enkelttilskud, da han med det samme vil kunne se, hvilke oplysninger der skal medtages i ansøgningen. Samtidig bliver vores arbejde lettere, da vi ikke skal køre sagen frem og tilbage mellem lægen og os. En lettere sagsbehandling burde føre til en hurtigere afgørelse for patienten«, siger sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen, Karen Kolenda.

Der gives eksempelvis kun enkelttilskud til blodtryksmedicin, hvis patienten ikke får behandlet blodtrykket tilstrækkeligt langt ned eller får bivirkninger med den billigste tilskudsberettigede medicin.

Lægemiddelstyrelsen skal f.eks. derfor i den nye formular have oplysninger om, hvilke lægemidler patienten er forsøgt behandlet med og i hvilke doser samt beskrevet evt. bivirkninger eller utilstrækkelig effekt.

»Det er ikke fordi, at vi lemper kriterierne for tilskud. Men vi synliggør over for lægen, hvilke oplysninger vi har brug for«, siger Karen Kolenda.

Medicintilskudsnævnet skal godkende de nye elektroniske ansøgningsskemaer den 21. juni, og kort herefter vil de være tilgængelige på www.sundhed.dk og www.medicin-it.dk.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen