Skip to main content

Lars Østergaard: »Det er altid godt med andre øjne på data – især under en epidemi«

Borgerlige sundhedsordførere efterlyser et ekspertråd, der skal validere data fra Statens Serum Institut, som f.eks. aflivningen af den samlede minkbestand bygger på, mens professor Lars Østergaard efterlyser en videnskabelig referentgruppe. Samtidig advarer han mod, at læger i den aktuelle debat gør sig til spåmænd.

Lars Østergaard er overlæge på Afdeling for infektionssygdomme på AUH i Aarhus. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
Lars Østergaard er overlæge på Afdeling for infektionssygdomme på AUH i Aarhus. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
13. nov. 2020
06 min

Nedslagtningen af den samlede danske minkbestand har de seneste dage givet anledning til lægefaglig uenighed om, hvorvidt aflivningen af mink er ude er proportioner, og om cluster 5-varianten nu også er så farlig, som den af regeringen og Statens Serum Institut er udråbt til at være.

Især har der været uenigheder om SSI’s risikovurdering fra tirsdag i sidste uge, hvoraf det fremgår, at »fortsat minkavl under en igangværende COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner«.

Da dokumentationen for kommende vacciners formodede effekt på cluster 5-varianten blev lagt frem nogle dage senere, stod flere fagfolk og derpå politikere i kø for at neddrosle faren og dermed undsige SSI og Kåre Mølbak, den faglige direktør for infektionsberedskabet på Statens Serum Institut, der i øvrigt torsdag meddelte, at han går på pension – samme dag, hvor det kom frem, at Seruminstituttets egen vaccine virker mod den meget omdiskuterede cluster 5-variant.

Per Larsen, de Konservatives sundhedsordfører, er en blandt flere borgerlige sundhedsordførere, der efterlyser, at Seruminstituttet skal rådføre sig med eksperter.

Per Larsen vil således foreslå sundhedsministeren, at der oprettes et særligt ekspertudvalg, der skal tages i ed, inden Seruminstituttet melder ud i sager, der er lige så samfundsomvæltende, som beslutningen om at aflive den samlede danske minkbestand.

»Vi råder i Danmark over mange eksperter, der vil kunne kvalificere Seruminstituttets arbejde. Der må være nogle faglige selskaber, der kan indstille kapaciteter til et sådant gerne tværfagligt råd, således at der sidder flere med om bordet og dermed kan afværge fremtidige fejlskud, som det vi lige nu er vidne til«, siger Per Larsen, der selv bor i Hjørring kommune.

»Man blæser helt uberettiget min landsdel op til at være noget, der ligner Wuhan, og påberåber sig et brandvæsen til den brand, der fandt sted i september – hvor muterede virus fra mink blev påvist – og involverer derpå hele verden. Så vidt jeg er orienteret, findes cluster 5-varianten sandsynligvis ikke længere«.

»Vi skal ikke være spåmænd«

Selv om der også er røster, der påpeger, at et land af Danmarks størrelse, med seks millioner indbyggere og tre gange så mange mink, modtagelige for virus, ikke er en optimal cocktail, ja så mener Per Larsen, at der er tale om en katastrofe.

»Det, der er sket i forhold til nedlægning af et helt erhverv, er ikke en fejl, som Mette Fredriksen tidligt under epidemien bebudede, ville ske. Det her er en katastrofe, der vil koste et tocifret milliardbeløb. Penge, som ville kunne gøre meget nytte i sundhedsvæsenet«.

Skal vi så også have et ekspertudvalg, der skal kvalificere f.eks. Medicinrådets udmeldinger?

»Jeg kan godt følge dig, men i den aktuelle situation er det store nationale interesser, der er på spil«, siger Per Larsen.

En af de lægelige professorer og eksperter, der over for flere medier har anfægtet Statens Serum Instituts vurderinger af, at kommende vacciner risikerer at ville have sparsom effekt på den muterede virus, den såkaldte cluster 5-variant, er Lars Østergaard, professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

»Jeg synes ikke, at man ud fra artiklen kan sige, at fremtidige vacciner vil være virkningsløse eller have nedsat funktion med hensyn til cluster 5-varianten«, udtalte han forleden til DR.

På spørgsmålet om han synes, det kunne være en god idé at nedsætte et råd a la det, f.eks. de Konservative forestiller, siger Lars Østergaard til Ugeskrift for Læger:

»I så fald skal det ikke være et regerings- eller folketingsnedsat udvalg, men det kunne være en god idé med en ad hoc-ekspertgruppe, der står til rådighed akut – en referentgruppe, et second opinion-panel, eller hvad man nu vil kalde det. Det er altid godt med andre øjne på data – især under en epidemi, hvor der er brug for at kunne handle hurtigt. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at data deles og lægges ud til fælles skue, så snart man har dem«.

Har du med dine udtalelser været med til at så tvivl om Seruminstituttets troværdighed?

»Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Men når jeg bliver spurgt ind til tolkning af data, svarer jeg på det. Min oplevelse er, at de fleste er enige i tolkningen af data, men ikke af de mulige fremtidige konsekvenser. Og det er her, der opstår uenighed. Mange beslutninger træffes på baggrund af formodninger, ikke videnskab. Som eksperter skal vi imidlertid passe på med hverken at blive spåmænd – det må vi overlade til politikerne – eller gøre os til dommere over beslutninger«.

2000 interviews

Lars Østergaard vil ikke afvise, at han er altid har holdt sig på den videnskabelige sti.

»Jeg har deltaget i cirka 2000 interviews under COVID-19, og jeg bestræber mig virkelig på ikke at falde i«, siger Lars Østergaard, der er sig meget bevidst, at han alene udtaler sig om det strengt videnskabelige og ikke tillægger tallene en »ladet værdi«.

»Således har jeg ikke forholdt mig til, hvorvidt det var nødvendigt at nedlukke syv nordjyske kommuner eller aflive den samlede minkbestand. Det er politiske spørgsmål – her skal vi som læger træde et skridt tilbage«.

Lars Østergaard mener, at den lægefaglige uenighed ikke er større under COVID-19.

»Men der er ikke hér fora, hvor vi kan udveksle den uenighed, og derfor kommer den til at foregå i medierne«.

Professor i virologi, ligeledes Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, har til samme DR-artikel, hvor Lars Østergaards udtalelser faldt, udtalt, at man »ikke kan konkludere – og næsten heller ikke engang spekulere i – at her kunne være ophav til en ny pandemi, eller at vaccinerne ikke virker«, ligesom han heller ikke finder, der er belæg for at nedlukke syv nordjyske kommuner.

Også professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, Jens Lundgren, udtalte til DR, at han fra starten har undret sig over begrundelsen for at nedlukke syv kommuner i Nordjylland: »Jeg er jo en ærlig mand med, hvad det kan afstedkomme af problemer, så nej, jeg forstår det ikke«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Søren Riis Paludan eller Jens Lundgren.

Professorernes udmeldinger fik PLO’s tidligere formand, Christian Freitag, til at tweeete:

»DK har indtil nu bestået++, men: Virologi egner sig ikke altid til bastante udmeldinger. Jeg er imponeret over, hvor skråsikkert mange udtaler sig om COVID-19-fremtiden. Emnet er utrolig komplekst og usikkert – måske skulle vi starte dér?«

Ugeskriftet ville bl.a. gerne have spurgt afdelingschef Tyra Grove Krause, hvordan Statens Serum Institut ser på forslaget om, at et ekspert-/second opinion-panel i særlige tilfælde skal kvalificere instituttets udmeldinger, og hvordan SSI oplever at få stillet spørgsmålstegn ved sin faglighed. Men SSI er ikke vendt tilbage ved redaktionens slutning.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen