Content area

|

»Det er jo også vores kamp sygeplejerskerne kæmper«

Mindst 1.000 læger har skrevet under på en støtte til sygeplejerskernes kamp for bedre arbejdsvilkår. »Vi kunne have fået mange flere underskrifter, hvis vi havde fortsat«, siger en af initiativtagerne, læge Ulrich Fredberg
Forfatter(e)
Kurt Balle Jensen

Sommerens ti uger lange sygeplejekonflikt og den efterfølgende uro blandt sygeplejerskerne efter regeringsindgrebet har påvirket de enkelt afdelinger på landets hospitaler i voldsom grad.

Ugeskrift for Læger har flere gange beskrevet, hvordan puklen af udsatte behandlinger og operationer er vokset under konflikten, og sammen med det seneste pres på ikke mindst akutafdelingerne er det med til at skabe den situation, der i dag præger hospitalsvæsnet med fortsat øget antal udskydelser af ikkelivsnødvendige behandlinger.

Alligevel bør lægerne bakke sygeplejerskerne op, og det handler om meget andet end løn, mener lægerne Ulrich Fredberg, Thøger Krogh og Frank Mortensen. De har taget initiativ til en underskriftsindsamling blandt læger og kunne forleden aflevere 1.300 underskrifter til regionsrådet i Region Midtjylland.

»Frustrationerne over arbejdsvilkårene på sygehusene er blevet større og større, og det gælder faktisk i alle personalegrupper. Set i det lys kæmper sygeplejerskerne jo også lægernes og andre faggruppers kamp, og derfor bør vi bakke dem op«, siger Ulrich Fredberg om baggrunden for underskriftsindsamlingen.

Presset arbejdsmiljø

Sommerens konflikt var en lønkonflikt, hvor sygeplejerskerne to gange havde stemte nej til det, der var opnået gennem overenskomstforhandlingerne.

Da regeringen greb ind, var det blandt andet på baggrund af en statusrapport fra Sundhedsstyrelsen. Den viste, at 35.500 operationer allerede var udskudt, og at antallet forventedes at stige væsentligt. Indgrebet betød, at det resultat, der var stemt nej til, blev ophævet til lov, men sygeplejerskerne har siden reageret med en række punktstrejker og opsigelser.

Efterhånden er det udover lønforholdene mere og mere blevet arbejdsvilkårene, sygeplejerskerne aktionerer mod. Og det bør læger støtte, mener Ulrich Fredberg.

»Der er en stemning i sundhedsvæsnet af, at arbejdsmiljøet bliver dårligere og dårligere, fordi man får mere og mere travlt. Der bliver mere kontrol og registrering, så en større del af tiden går fra patientkontakten for i stedet at blive brugt ved computer. Jeg er sikker på, at det er derfor, det knækker for sygeplejerskerne nu og ikke for to eller tre år siden. Frustrationerne har hobet sig op, og det handler ikke kun om uligeløn, for det er jo sådan set ikke noget nyt«, siger Ulrich Fredberg.

De tre lægers mål var at få 1.000 lægers underskrift som støtte til sygeplejerskerne inden 1. december. Det mål blev nået, idet der blev indsamlet 1.300 underskrifter, og de sidste 500 kom ind på tre dage, da underskriftsindsamlingen blev boostet på Facebook.

Ulrich Fredberg, hvor mange af de 1.300 underskrifter er I så sikre på er fra læger?

»Vi har været dem igennem, og vi fandt vi ud af, at også blandt andre 25 sygeplejersker samt julemanden havde skrevet under. Så besluttede vi, at vi ikke ville stoppe ved de 1.000, og derfor lod vi det køre en dag ekstra og kom op på de 1.300. Så vi ved, at i hvert fald mindst 1.000 læger har skrevet under. Vi har været inde og kontakte underskrivere, hvor vi var i tvivl, for at høre, hvad de lavede. Dermed vi sikre på, at målet med 1.000 læger er mere end nået«.

De tre initiativtagere til underskriftsindsamlingen vil nu ikke foretage sig mere. Der er sendt et vigtigt signal, og det var formålet, siger Ulrich Fredberg.

LÆS MERE

Overlæge: UTH skyldes ofte travlhed og mangel på ressourcer

Statsminister, der er brug for, at du yder »en ekstra indsats« for sundhedsvæsenet – også på den lange bane

Trækker man længe nok i en elastik, sprænger den

Region Midtjylland forventer efterslæb på 20.000 operationer

Teksten i underskriftsindsamlingen:

»Sygeplejerskernes kamp for ligeløn og bedre arbejdsvilkår er en fælles kamp for alle ansatte i sundhedsvæsenet. Som læge oplever jeg sygeplejerskerne gå forrest, når hverdagene kun knap hænger sammen, fordi de overpræsterer og viser velvilje. Sygeplejersker, der stiller op til lange overarbejdsdage og akutte ekstra vagter. Sygeplejersker, der igen og igen forventes at løbe lidt hurtigere, så stadig nye registreringer og kontrolkrav kan opfyldes, og så hverdagene kan hænge sammen for os alle. For os alle!

Sygeplejerskerne kæmper også vores – og patienternes - kamp.

Derfor skriver jeg som læge under.«

Find underskriftindsamlingen her.

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 25/01
3 kommentarer
af Claus Peter Hovendal | 24/01
1 Kommentar
af Tommy Hindenburg | 24/01
6 kommentarer
af Pia Herltoft Madsen | 20/01
15 kommentarer