Skip to main content

Det sundhedsfaglige indhold i EPJ

Jens Winther Jensen

13. feb. 2006
3 min.

Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet dækker perioden 2003 til 2007. Det betyder, at det i år skal planlægges, hvordan it-udviklingen, og især indførelsen af EPJ i den danske sundhedssektor, skal fortsættes. Det sker sideløbende med, at de ny regionale sundhedsvæsener bliver etableret. Timingen kan ikke være bedre. Vi vil derfor i god tid give sygehusejerne og andre et rigtigt godt råd: sørg for at få den fornødne brugerinvolvering i det videre arbejde med den elektroniske patientjournal, så det sundhedsfaglige indhold bliver sikret. Det er forudsætningen for, at EPJ bliver et brugbart værktøj i sundhedsvæsenet

Det sundhedsfaglige indhold er en forudsætning for, at vi kan få EPJ-systemer, der understøtter arbejdsgangene på sygehusene og medvirker til at hæve kvaliteten af behandlingen. Det sundhedsfaglige indhold skal ikke defineres af it-folk. Det skal defineres af sundhedspersoner. Mange af de problemer, som er opstået omkring indførelse af den elektroniske patientjournal, skyldes at vi, der skal bruge journalen i den kliniske hverdag, ikke har været taget tilstrækkeligt med på råd. Det sundhedsfaglige indhold i EPJ, klinisk terminologi og kvalitetsudvikling skal også være med til at skabe den nationale sammenhæng omkring EPJ/G-EPJ.

Lægeforeningen vil ikke blande sig i den teknik, som anvendes, men som repræsentanter for EPJs hovedkunder, lægerne, må vi helt grundlæggende kræve, at det er noget, som fungerer. Bilen skal køre. Vi kan ikke leve med svartider på flere minutter. Derfor skal der udarbejdes og stilles krav til EPJ-systemerne. Der skal gennemføres de nødvendige kliniske test inden implementering, de lovgivningsmæssige forhold og lægernes ansvar skal afklares, inden det tages i brug. Hvad er lægers ansvar fx, hvis EPJ går ned? Der er behov for, at det kliniske personale oplever et ejerskab til projekterne i såvel udviklingsfasen som i implementeringsfasen. Derfor skal der være de nødvendige økonomiske rammer til at sikre brugernes involvering i det sundhedsfaglige indhold, således at bl.a. læger kan frikøbes til arbejdet.

Det var oprindeligt målet for den nationale it-strategi, at EPJ skulle være indført på alle landets sygehuse inden udgangen af 2005. Vi kan vel tørt konstatere, at det mål ikke blev nået. Kendsgerningen er ifølge EPJ-Observatoriet, at dækningen med EPJ i 2005 nåede op på omkring 28 procent af sengene på de danske sygehuse, og at det vil tage adskillige år, før der er total dækning på sygehusene og i almen praksis. Men det gælder ikke bare om at få hævet et tal i en national statistik, men at vi får udløst det store potentiale, som langt de fleste af os er overbevist om, at EPJ har til at understøtte hensigtsmæssige arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Vi lider i dag under, at man har set mere på teknikken i stedet for at se på indholdet. Nu har vi muligheden for at rette op på det.