Skip to main content

»Diagnostisk strategi hos patienter, der er henvist til skadestuen på mistanke om dyb venøs trombose«

Redaktionen

5. maj 2008
1 min.

Overlæge Margit Y. Mantoni, læge Majken Kristensen, læge Marie Husted Brogaard, læge Jacob Christian Sievertsen, overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, overlæge Charlotte Strandberg & overlæge Steffen Friis (Ugeskr Læger 2008;170:1129).

I ovennævnte artikel var fjerdeforfatters navn angivet forkert.
Det korrekte er Jacob Christian Sivertsen.

Redaktionen beklager fejlen.