Skip to main content

Dobbeltdiagnoser skal behandles sideløbende

Ny retningslinje lægger op til, at regioner og kommuner i højere grad ska samordne behandlingen af mennesker med både alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Men der mangler i høj grad evidens.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Klaus Larsen kll@dadl.dk

9. mar. 2016
3 min.

Klaus Larsen kll@dadl.dk

Omkring halvdelen af de 140.000 danskere, som er afhængige af alkohol, har samtidig psykiatriske problemer.

Men da alkoholproblemer siden kommunalreformen har været kommunernes ansvar, mens psykiatrien er regionernes, har behandlingen af mennesker med denne dobbeltdiagnose været præget af vilkårlighed og af stærkt svingende kvalitet.

Det skal en ny, national klinisk retningslinje langt om længe rette op på.

Spinkel evidens

Selv om både kommuner og regioner har hilst retningslinjen velkommen, lyder der også kritik. Blandt andet fra formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, som til altinget.dk siger:

”Der er for lidt forskning i, hvad der virker, og derfor har anbefalingerne svag styrke”.

De første til at pege på den manglende evidens er dog retningslinjens egne forældre. I præsentationen påpeger den tværfaglige arbejdsgruppe selv på problemet:

”Evidensgrundlaget for retningslinjen er spinkelt, da der er gennemført forholdsvis få studier, der lever op til internationale standarder for kliniske retningslinjer. Der er således behov for mere forskning på området”, skriver arbejdsgruppen.

Et af medlemmerne er overlæge på Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed Ulrik Becker, som blandt andet forsker i alkohol-intervention:

”Jeg tror også, at udvalget selv var overrasket over, hvor lidt evidens, der fandtes på området. Og det peger i høj grad på et felt, hvor der er grund til at sætte ind med mere forskning”, siger Ulrik Becker.

Sideløbende behandling

Ikke desto mindre tror han, at der vil komme noget godt ud af den længe efterspurgte retningslinje:

”Det helt afgørende er, at den tilråder, at alle patienter med alkoholproblemer bliver screenet for psykiatriske problemstillinger – og omvendt også anbefaler, at alle psykiatriske patienter bør screenes for alkoholproblemer”, siger Ulrik Becker.

Ulrik Becker har i flere omgange rettet en hård kritik mod udlægningen af alkohol behandlingen til kommunerne, hvor kvaliteten har været yderst varierende.

- Vil retningslinjen løse det fundamentale problem, at behandlingsansvaret er delt mellem kommuner og regioner?

”Ikke nødvendigvis. Retningslinjen anbefaler en integreret/koordineret behandling for at forebygge frafald og mindske risikoen for polyfarmaci. Men det er et såkaldt praksis råd baseret på konsensus i arbejdsgruppen fordi der ikke er fundet videnskabelig litteratur af tilstrækkelig høj kvalitet der kan besvare spørgsmålet.”, siger Ulrik Becker.

Delt ansvar er en hindring

Han mener dog, at ansvarsfordelingen mellem det kommunale og det regionale niveau kan være en forhindring for idealet om sideløbende behandling af alkoholafhængigheden og den psykiatriske problemstilling:

”Vi har det organisatoriske problem, at det er kommunerne, der behandler alkoholproblemet – og at kvaliteten er meget varierende – og det er regionernes psykiatri, der behandler de psykiatriske problemer”, siger Ulrik Becker.

”Men jeg tror, at der til en vis grad kan vindes gehør for at løse problemet, i hvert fald delvist, ved at skrive det ind i sundhedsaftalerne, lave koordinerede indsatsplaner og sætte ind med forløbskoordinatorer”.

”Vi véd, at omkring halvdelen af de alkoholafhængige har en eller anden psykiatrisk problemstilling. Det meste vil være i den lettere ende af skalaen – f.eks. depressioner og angstlidelser. Og det bliver kommunerne nødt til at indse, at man skal kunne håndtere selv i behandlingsinstitutionerne”.

- Er kommunerne blev et bedre til det?

”Jeg har ikke data for det. Men mit indtryk er, at det er blevet bedre. At de store institutioner har accepteret, at der er brug for en større grad af sundhedsfaglighed – sygeplejersker til medicinadministration, afrusning osv. Men også fast tilknyttede psykiatere eller psykiatriske konsulenter”, siger Ulrik Becker".

"Men det er fortsat et problem at der er så mange små institutioner som umuligt kan opretholde og udvikle en stilstrækkelig faglighed. Det er man nødt til at gøre noget ved" .

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og

samtidig psykisk lidelse (pdf)